Kindernevendienst

kind2Op iedere eerste, derde en vijfde zondag van de maand is er voor de kinderen van ongeveer 4 tot en met 12 jaar kindernevendienst.
Tijdens de schoolvakanties is er geen kindernevendienst.
Aan het begin van de kerkdienst mogen de kinderen naar voren komen en hun eigen kaars aansteken aan het licht van de paaskaars.
Samen met de leiding van de kindernevendienst gaan de kinderen dan naar een eigen zaaltje om naar een verhaal te luisteren en te knutselen.
Meestal worden de thema’s uit de serie ‘Kind op Zondag’ besproken, maar soms wordt het project ‘Kom in de kring’ gebruikt. Het voordeel van dit project is dat elke bijeenkomst is samengesteld rondom een bijzonder prentenboek, waarin een levensbeschouwelijk thema wordt besproken. Dat biedt de mogelijkheid om ook wat meer Franstalige elementen in de kindernevendienst te brengen.
Aan het einde van de dienst komen de kinderen weer terug in de kerk en is er gelegenheid om te laten zien wat ze gemaakt hebben en te vertellen waar het over ging in de kindernevendienst.

Op dit moment bestaat de leiding van de kindernevendienst uit de volgende moeders:
Dianne Valenciennes-de Graaf
Ingrid Palisson-Beumer
Mieneke Start
Tessagonde Zigterman-Rustenburg
Femke Besançon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dianne Valenciennes-de Graaf.

Kindernevendienst advent en kerstproject

De kindernevendienst werkt ook dit jaar weer aan een advents- en kerstproject. Het thema is:

Geloof met me mee

Geloof met me mee, dan wordt het Advent
Want God maakt aan ons zijn vrede bekend.

De kinderen gaan onderzoeken wat andere mensen geloven en wat zij zelf geloven, met de volgende thema’s:

  • Ik geloof in engelen
  • Ik geloof in een nieuw begin
  • Ik geloof in vrijheid
  • Ik geloof in dit kind
  • Ik geloof in het licht

Vijf geloofsgetuigen uit de Bijbel vertellen in deze periode wat zij geloven. Ze vertellen over hoop en vertrouwen, over wat je kunt zien en wat (nog) onzichtbaar is. Hun geloof is aanstekelijk: Ze nodigen ons uit om met hen mee te geloven. Ook wij mogen geloof met elkaar delen – uitnodigend en geïnteresseerd, enthousiasmerend en met belangstelling voor wat een ander gelooft.

Op zondag 16 december, 3e advent, vieren we kinderkerst. Tijdens deze feestelijke dienst voor en door de kinderen, onder begeleiding van onze nieuwe predikante Ruth van der Waall, hopen we het muzikale kerstspel “Bureau Knetter” op te voeren. Deze musical gaat over reclamebureau Knetter, die voor alles een goede reclamecampagne kan bedenken. Op een dag vraagt een bijzondere opdrachtgever een reclamecampagne over vrede. Het bureau gaat meteen aan de slag, maar het valt nog niet mee om een goede slogan te verzinnen…

In de dienst zullen Franstalige elementen zitten (liedjes, kerstverhaal…).

Jong en oud zijn van harte welkom om deze feestelijke kerkdienst bij te wonen.

Aanvang: 09:45 uur.

Graag tot ziens,

Het kindernevendienstteam,
Rianne, Tessagonde en Dianne