Afscheid


Ds. Chantal Schaap

Afscheid
Alles heeft zijn tijd!

In het Bijbelboek Prediker lezen we dat alles zijntijd heeft. “Voor alles wat gebeurt is er een uur,een tijd voor alles wat er is onder de hemel.” (Prediker 3:1)

Zo is er ook een tijd van komen en een tijd van gaan. Afscheid nemen is niet altijd gemakkelijk en soms doen we het met pijn in ons hart. Afscheid nemen doen we ons hele leven. Het hoort erbij. We nemen afscheid van spulletjes, van een huis, een huisdier of een dierbare geliefde. Een periode is voorbij en komt nooit meer terug. Dat is vaak moeilijk maar het levert meestal ook iets op. In het leven nemen we doorlopend afscheid. Afscheid nemen we als we naar een volgend station van ons leven gaan. Soms kiezen we bewust voor een volgende halte en op andere momenten kunnen we niet meer dan meegaan in wat God op ons pad brengt.

Na vier mooie, maar niet altijd makkelijke jaren, als predikant van dat ‘wonderlijke kerkje in Parijs’, is er een tijd van gaan aangebroken. Ik ben dankbaar voor deze mooie verrijkende ervaring en neem de goede herinneringen en vriendschappen met me mee! Samen mochten we van alles met elkaar delen, soms goede en soms vervelende dingen, maar altijd was er het geloof in onze Heer dat ons verbond.

Vaak verbinden we afscheid nemen aan iets verdrietigs, omdat het een einde van iets is, van een episode, van een menselijke relatie die verandert of afloopt. Toch brengt afscheid niet alleen verdriet met zich mee, maar juist ook vreugde over het begin van iets nieuws! Een nieuwe start, het begin van iets anders, iets nieuws, een nieuwe uitdaging, die nodig is om te groeien en te ontwikkelen.

Er is een tijd gekomen voor iets nieuws voor u en voor mij.

Ik wens u als gemeente een gezegende toekomst, waarin geloof, hoop en liefde centraal mogen staan. Vooral wil ik u ook een stukje van Gods oneindige wijsheid toewensen om elkaar te vertrouwen en te respecteren. Laat elkaar niet bij tegenslag vallen, maar zie naar elkaar om, vorm een gemeenschap. Ik hoop vurig, dat u elkaar als gemeente mag vinden in die gemeenschap en verbondenheid met God!