Agenda

Zondag 26 mei - Kerkdienst

Voorganger ds Ruth van der Waall-Schaeffer
Ouderling van dienst
Koster
Orgel
2e collecte
Rianne Courtin
Ria en Ko Franse
Johan van den Burg
Kerk in actie