Agenda

Zondag 24 november - Kerkdienst (kort)

Voorganger: ds Ruth van der Waall-Schaeffer
Ouderling van dienst: Cees van Nes
Orgel: Ly-Lan
Koster: Ria en Ko Franse
2e collecte: Kerk in actie – kerk en Israël

Aanvang 9.45 uur
172 boulevard Vincent Auriol
75013 Paris
Metro Place d’Italie