Tot augustus nog geen kerkdiensten in het kerkgebouw

Sinds 23 mei zijn erediensten met inachtneming van een streng sanitaire protocol weer toegestaan in Frankrijk.

De kerkenraad heeft herhaaldelijk contact gezocht met de Lutheranen (de verhuurder van ons kerkgebouw). Ze hebben ons op dit moment nog geen handleiding geboden met sanitaire condities over hoe wij als huurder op een verantwoorde manier kunnen terugkeren naar het kerkgebouw.

Ook heeft een aantal gemeenteleden laten weten voorlopig liever nog niet naar de kerk te komen.

Op basis van deze elementen, het feit dat eerder was besloten om in augustus slechts 2 zondagen kerk te hebben, alsmede de goede belangstelling voor onze diensten via Zoom/YouTube vanuit Frankrijk en Nederland heeft de kerkenraad besloten om voorlopig de online diensten te handhaven en pas op zondag 30 augustus weer samen te komen in ons kerkgebouw.

We hopen u via Zoom te blijven ontmoeten en wensen u in ieder geval een gezonde en fijne zomer toe.

ERN corona virus informatie

Beste vrienden van de ERN,

De kerkenraad heeft i.v.m. het corona virus informatie ingewonnen bij diverse gemeenteleden en de berichten vanuit de Protestantse Kerk Nederland en richtlijnen vanuit de Franse overheid bestudeerd.

Wij zijn ons onze verantwoordelijkheid bewust naar oudere en kwetsbare mensen. We weten echter ook dat het bij de ERN om een zeer klein aantal kerkgangers gaat.

Komende zondag, 15 maart, zal er om 9u45 een Kring-viering gehouden worden voor alle leeftijden. Anders dan anders, en wie weet hoe verrassend dat kan zijn.

Ook al verwachten we zeer weinig mensen/kinderen, de kerkenraad wil toch graag een moment van gezamenlijkheid aanbieden.

We zijn zeker voorzichtig: gebruiken als handen schudden, elkaar een zoen ter begroeting geven, laten we achterwege.

Komende week zal de Kerkenraad zich beraden over alternatieve vormen van ‘vieren op afstand’.

Mocht u behoefte hebben aan telefonisch contact, of aan hulp, belt u dan gerust!

Een warme groet, mede namens Rianne Courtin, Dianne Valenciennes, Cees van Nes.
Ruth van der Waall-Schaeffer (0652678271)

Het feest van Pasen

Ds. Chantal Schaap

Pasen is het feest van de opstanding. We vieren dat Jezus uit de dood is opgestaan. Hij leeft! We vieren niet alleen de opstanding van Jezus met elkaar, maar Pasen geeft ons ook een nieuwe kijk op het leven. Pasen doet mensen anders in het leven staan, omdat het ons vertelt van Gods liefde. Pasen gaat over wat eigenlijk voortdurend in ons leven gebeurt: het is winter en er breekt lente door. Je faalt en krijgt een nieuwe kans. Je verliest en krijgt nieuw leven.

Lees meer Het feest van Pasen

Bent u de emails van de ERN misgelopen ?

De Église Réformée Néerlandaise stuurt regelmatig nieuwsbrieven naar de geïnteresseerden. Zodra emails regelmatig worden gestuurd, worden deze soms als ongewenst, ofwel SPAM, beschouwd. U zult misschien gemerkt hebben dat sommige emails in de SPAM/ongewenst/indésirable folder terecht komen, en loopt ze dan mis als u daar niet regelmatig naar kijkt.

Om te voorkomen dat onze emails geweigerd worden, moet u ze aanvinken als “Non-spam” bij uw provider en een contact aanmaken met het adres noreply@ernparis.fr.

Hebt u nog vragen ? Twijfel dan niet om met de webmaster contact te nemen.

Harold Franse, webmaster

 

Goed luisteren

Ds. Chantal Schaap

kb2016-10-01Luisteren  is  niet  vanzelfsprekend,  beluisterd  worden evenmin.
Luisteren is oefening in afstemmen op elkaar.
Luisteren is langzaam opengaan:
een mens is niet open, maar kan open gaan.
De  vreugde  van  het  luisteren  is  dat  je  je  openstelt voor elkaar,
het is de vreugde van je gezien en gehoord voelen.
Goed luisteren is moeilijk en zeldzaam; het is uitzonderlijk als je iemand ontmoet die goed naar jou luistert.  Iemand  die  ruimte  heeft  om  te  luisteren  naar jouw  onrust,  jouw  vreugde,  jouw  inspiratie,  jouw zoeken.
Misschien  vinden  we  het  heel  normaal  en  vanzelfsprekend  om  te  luisteren  naar  onszelf,  naar  elkaar. Toch  blijkt  goed  luisteren  vaak  eerder  uitzondering dan regel. Dagelijks hebben velen mensen het gevoel geen  gehoor  te  vinden.  Denk  aan  kinderen,  burgers in  een  land,  werknemers  en  ga  zo  maar  door.  Het maakt  duidelijk  dat  luisteren  wederkerigheid  nodig heeft, hoor en wederhoor. Het moet van twee kanten komen, alleen zo kan er ruimte zijn om goed te luisteren en de ander te verstaan. Luisteren is niet alleen tijd  nemen  en  tijd  maken,  maar  ook  jezelf   leeg  maken,  je  openstellen,  zodat  de  ander  binnen  kan  komen. We kunnen soms zo druk zijn vanbinnen dat er bijna geen ruimte meer is voor de ander. Soms moet je eerst luisteren naar jezelf  om weer naar een ander te kunnen luisteren. Lees meer Goed luisteren

Deel je leven


Ds. Chantal Schaap

Het thema van de startzondag (de Nederlandse versie van de Rentrée) en dit komende kerkelijk seizoen is: Deel je leven. Een thema dat altijd actueel is en ons aan het denken zet. Met wie delen we ons leven?

Op vele manieren delen we ons leven met vele verschillende mensen. Niet alleen met onze partner, ons gezin, familie en vrienden, maar we delen ons leven ook met onze collega’s, gemeenteleden en andere mensen die, op wat voor manier dan ook, deel uitmaken van ons leven.

We delen ons leven met velen. We gaan relaties aan en we verbinden ons met mensen, binnen, maar zeker ook, buiten de kerk. We verbinden ons met de mensen, de gemeenschap, om ons heen. Lees meer Deel je leven

Zomer


Ds. Chantal Schaap

Notre Dame des flots, Cap Ferret

De zomer is weer in aantocht. We sluiten een seizoen af waarin we elkaar op verschillende momenten hebben mogen ontmoeten. Tijdens de kerkdiensten, de kringen, bezoekjes, vergaderingen en andere activiteiten van onze gemeente. Nu breekt er voor velen een tijd van rust aan. We leven toe naar de zomerperiode en onze vaak drukke levens komen even tot stilstand. Minder druk op het werk, sport en andere activiteiten liggen even stil, de examens zijn voorbij en de kinderen gaan even niet naar school. De zomer is vaak een tijd om het even wat rustiger aan te doen, te genieten van het mooie weer en wellicht er op uit te trekken, op vakantie te gaan of juist om in de stad te blijven en te genieten van alles wat zij te bieden heeft. Lees meer Zomer

Toekomst


Ds. Chantal Schaap

KB2016.06-01Of het nu over onze eigen toekomst gaat of over de toekomst van de kerk, we beseffen het maar al te goed: de toekomst ligt niet in onze handen.

Misschien denkt u er achteraan: gelukkig maar! Stel je voor dat de toekomst van ons zou afhangen. Stel je voor dat we zelf zouden moeten zorgen voor het slagen van onze eigen toekomst of voor de toekomst van de kerk. Natuurlijk hebben we er tot op zekere hoogte invloed op. De keuzes die we maken bepalen voor een deel hoe onze toekomst eruit ziet. Maar daarnaast zijn er zoveel andere dingen waar we weinig tot geen invloed op hebben. Allerlei dingen in het leven die ons overkomen, die gebeuren, zonder dat we erom gevraagd hebben of er voor gekozen hebben. Dat doet ons ook steeds beseffen dat de toekomst niet in onze handen ligt. Lees meer Toekomst

Koninsgdag

Ds. Chantal Schaap


KB2016.05_01Koningsdag is een feestelijke dag voor Nederland! Een gezellige, oranje gekleurde dag, met vele tradities en gebruiken. Van oranje tompoezen en oranjebitter, tot aan vrijmarkten en optochten met versierde fietsen, het hoort allemaal bij koningsdag. Een nationale feestdag ter ere van onze koning en koningin en hun familie.

Tegenwoordig op de dag waarop koning WillemAlexander echt jarig is: 27 april. Niet langer op 30 april zoals we al sinds 1948 gewend zijn. Niet langer Koninginnedag, maar Koningsdag! Niet alleen vieren we de verjaardag van de koning, maar we vieren vooral de verbondenheid met ons koningshuis.In de kerk vieren we ook Koningsdag, maar dan als een dag van koning Christus. Niet zijn verjaardag, maar de dag dat God Jezus alle macht geeft, hem laat heersen over hemel en aarde. Hemelvaartsdag, de dag dat Jezus zijn plek in neemt aan de rechterhand van God, zijn Vader. Hij wordt opgenomen in de hemel. Jezus wordt koning, een feest, want dit verandert de wereld. Niet alleen is Jezus koning van de Joden, maar God maakt hem tot heer en meester over alles en iedereen. Om ons te leiden en te beschermen, en om ons te dienen, zoals Jezus heel vaak heeft gezegd. Hij is onze koning, we mogen bij hem horen. Lees meer Koninsgdag