Het feest van Pasen

Ds. Chantal Schaap

Pasen is het feest van de opstanding. We vieren dat Jezus uit de dood is opgestaan. Hij leeft! We vieren niet alleen de opstanding van Jezus met elkaar, maar Pasen geeft ons ook een nieuwe kijk op het leven. Pasen doet mensen anders in het leven staan, omdat het ons vertelt van Gods liefde. Pasen gaat over wat eigenlijk voortdurend in ons leven gebeurt: het is winter en er breekt lente door. Je faalt en krijgt een nieuwe kans. Je verliest en krijgt nieuw leven.

Lees meer Het feest van Pasen

Opstaan

Ds. Chantal Schaap

Op weg gaan, vallen, opstaan, nog eens vallen, overeind geholpen worden, weer opstaan…

Een  beweging  die  we  waarschijnlijk  allemaal  weleens  meegemaakt  hebben  of   gezien  hebben  bij mensen in onze naaste omgeving. Een beweging dieiedereen  op  een  of   andere  manier  wel  kent.  Gaan, vallen  en  opstaan,  het  hoort  bij  een  mensenleven.Het is bijna dagelijkse kost.
Maar  soms  kun  je  niet  verder,  ben  je  bang  om  te vallen,  lukt  het  niet  om  een  voet  te  verzetten,  laat staan om op te staan.

Lees meer Opstaan

Geloof, Hoop en liefde

Ds. Chantal Schaap

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.’
(1 Korinthiers 13: 13)

Bekende  Bijbelse  woorden:  geloof,  hoop  en  liefde. Woorden  die  Paulus  in  56  na  Christus  schreef   aan de  christelijke  gemeente  in  Korinthe.  In  deze  brief schrijft  hij  over  de  liefde.  Deze  bekende  Bijbelse woorden worden vaak gekozen als Bijbeltekst in een trouwdienst  en  in  veel  populaire  muziek  horen  we deze  woorden  terug  komen.  Een  Bijbelstekst  die hoog staat in de top tien van favoriete Bijbelteksten van veel mensen.
Geloof,  hoop  en  liefde  worden  ook  vaak  symbolisch weergegeven in afbeeldingen of   sieraden. Geloof  wordt dan voorgesteld door het kruis met een verwijzing naar de kruisdood en opstanding van Jezus  Christus.  Hoop  wordt  weergegeven  door  een anker waarmee je stevig blijft liggen in onrustig water. Liefde  wordt  verbeeld  met  een  hart,  het  symbool van emotie en passie. Lees meer Geloof, Hoop en liefde

Bent u de emails van de ERN misgelopen ?

De Église Réformée Néerlandaise stuurt regelmatig nieuwsbrieven naar de geïnteresseerden. Zodra emails regelmatig worden gestuurd, worden deze soms als ongewenst, ofwel SPAM, beschouwd. U zult misschien gemerkt hebben dat sommige emails in de SPAM/ongewenst/indésirable folder terecht komen, en loopt ze dan mis als u daar niet regelmatig naar kijkt.

Om te voorkomen dat onze emails geweigerd worden, moet u ze aanvinken als “Non-spam” bij uw provider en een contact aanmaken met het adres noreply@ernparis.fr.

Hebt u nog vragen ? Twijfel dan niet om met de webmaster contact te nemen.

Harold Franse, webmaster

 

Goed luisteren

Ds. Chantal Schaap

kb2016-10-01Luisteren  is  niet  vanzelfsprekend,  beluisterd  worden evenmin.
Luisteren is oefening in afstemmen op elkaar.
Luisteren is langzaam opengaan:
een mens is niet open, maar kan open gaan.
De  vreugde  van  het  luisteren  is  dat  je  je  openstelt voor elkaar,
het is de vreugde van je gezien en gehoord voelen.
Goed luisteren is moeilijk en zeldzaam; het is uitzonderlijk als je iemand ontmoet die goed naar jou luistert.  Iemand  die  ruimte  heeft  om  te  luisteren  naar jouw  onrust,  jouw  vreugde,  jouw  inspiratie,  jouw zoeken.
Misschien  vinden  we  het  heel  normaal  en  vanzelfsprekend  om  te  luisteren  naar  onszelf,  naar  elkaar. Toch  blijkt  goed  luisteren  vaak  eerder  uitzondering dan regel. Dagelijks hebben velen mensen het gevoel geen  gehoor  te  vinden.  Denk  aan  kinderen,  burgers in  een  land,  werknemers  en  ga  zo  maar  door.  Het maakt  duidelijk  dat  luisteren  wederkerigheid  nodig heeft, hoor en wederhoor. Het moet van twee kanten komen, alleen zo kan er ruimte zijn om goed te luisteren en de ander te verstaan. Luisteren is niet alleen tijd  nemen  en  tijd  maken,  maar  ook  jezelf   leeg  maken,  je  openstellen,  zodat  de  ander  binnen  kan  komen. We kunnen soms zo druk zijn vanbinnen dat er bijna geen ruimte meer is voor de ander. Soms moet je eerst luisteren naar jezelf  om weer naar een ander te kunnen luisteren. Lees meer Goed luisteren

Deel je leven


Ds. Chantal Schaap

Het thema van de startzondag (de Nederlandse versie van de Rentrée) en dit komende kerkelijk seizoen is: Deel je leven. Een thema dat altijd actueel is en ons aan het denken zet. Met wie delen we ons leven?

Op vele manieren delen we ons leven met vele verschillende mensen. Niet alleen met onze partner, ons gezin, familie en vrienden, maar we delen ons leven ook met onze collega’s, gemeenteleden en andere mensen die, op wat voor manier dan ook, deel uitmaken van ons leven.

We delen ons leven met velen. We gaan relaties aan en we verbinden ons met mensen, binnen, maar zeker ook, buiten de kerk. We verbinden ons met de mensen, de gemeenschap, om ons heen. Lees meer Deel je leven

Zomer


Ds. Chantal Schaap

Notre Dame des flots, Cap Ferret

De zomer is weer in aantocht. We sluiten een seizoen af waarin we elkaar op verschillende momenten hebben mogen ontmoeten. Tijdens de kerkdiensten, de kringen, bezoekjes, vergaderingen en andere activiteiten van onze gemeente. Nu breekt er voor velen een tijd van rust aan. We leven toe naar de zomerperiode en onze vaak drukke levens komen even tot stilstand. Minder druk op het werk, sport en andere activiteiten liggen even stil, de examens zijn voorbij en de kinderen gaan even niet naar school. De zomer is vaak een tijd om het even wat rustiger aan te doen, te genieten van het mooie weer en wellicht er op uit te trekken, op vakantie te gaan of juist om in de stad te blijven en te genieten van alles wat zij te bieden heeft. Lees meer Zomer

Toekomst


Ds. Chantal Schaap

KB2016.06-01Of het nu over onze eigen toekomst gaat of over de toekomst van de kerk, we beseffen het maar al te goed: de toekomst ligt niet in onze handen.

Misschien denkt u er achteraan: gelukkig maar! Stel je voor dat de toekomst van ons zou afhangen. Stel je voor dat we zelf zouden moeten zorgen voor het slagen van onze eigen toekomst of voor de toekomst van de kerk. Natuurlijk hebben we er tot op zekere hoogte invloed op. De keuzes die we maken bepalen voor een deel hoe onze toekomst eruit ziet. Maar daarnaast zijn er zoveel andere dingen waar we weinig tot geen invloed op hebben. Allerlei dingen in het leven die ons overkomen, die gebeuren, zonder dat we erom gevraagd hebben of er voor gekozen hebben. Dat doet ons ook steeds beseffen dat de toekomst niet in onze handen ligt. Lees meer Toekomst

Koninsgdag

Ds. Chantal Schaap


KB2016.05_01Koningsdag is een feestelijke dag voor Nederland! Een gezellige, oranje gekleurde dag, met vele tradities en gebruiken. Van oranje tompoezen en oranjebitter, tot aan vrijmarkten en optochten met versierde fietsen, het hoort allemaal bij koningsdag. Een nationale feestdag ter ere van onze koning en koningin en hun familie.

Tegenwoordig op de dag waarop koning WillemAlexander echt jarig is: 27 april. Niet langer op 30 april zoals we al sinds 1948 gewend zijn. Niet langer Koninginnedag, maar Koningsdag! Niet alleen vieren we de verjaardag van de koning, maar we vieren vooral de verbondenheid met ons koningshuis.In de kerk vieren we ook Koningsdag, maar dan als een dag van koning Christus. Niet zijn verjaardag, maar de dag dat God Jezus alle macht geeft, hem laat heersen over hemel en aarde. Hemelvaartsdag, de dag dat Jezus zijn plek in neemt aan de rechterhand van God, zijn Vader. Hij wordt opgenomen in de hemel. Jezus wordt koning, een feest, want dit verandert de wereld. Niet alleen is Jezus koning van de Joden, maar God maakt hem tot heer en meester over alles en iedereen. Om ons te leiden en te beschermen, en om ons te dienen, zoals Jezus heel vaak heeft gezegd. Hij is onze koning, we mogen bij hem horen. Lees meer Koninsgdag

Op de vlucht

Ds. Chantal Schaap


KB2016.04-01Al geruime tijd, zien we elke dag beelden voorbij komen van mensen die op de vlucht zijn. Stromen vluchtelingen die proberen Europa te bereiken. In schamele bootjes zien we mensen aan wal komen. We zien mensen voor gesloten grenzen in OostEuropa staan, na een lange voettocht.

Een wereldwijd probleem, dat ook bij ons voor de deur staat. Een andere kant op kijken of hen wegkijken verandert daaraan niets. Het stelt ons voor grote vragen. Hoe gaan wij als mensen met elkaar om? Hoe gaan wij als christenen, als burgers, als medemensen om met de grote vragen rondom alle problemen in onze wereld? Hoe gastvrij zijn wij? Wat zegt de Bijbel ons daarover? Lees meer Op de vlucht