Zomer


Ds. Chantal Schaap

Notre Dame des flots, Cap Ferret

De zomer is weer in aantocht. We sluiten een seizoen af waarin we elkaar op verschillende momenten hebben mogen ontmoeten. Tijdens de kerkdiensten, de kringen, bezoekjes, vergaderingen en andere activiteiten van onze gemeente. Nu breekt er voor velen een tijd van rust aan. We leven toe naar de zomerperiode en onze vaak drukke levens komen even tot stilstand. Minder druk op het werk, sport en andere activiteiten liggen even stil, de examens zijn voorbij en de kinderen gaan even niet naar school. De zomer is vaak een tijd om het even wat rustiger aan te doen, te genieten van het mooie weer en wellicht er op uit te trekken, op vakantie te gaan of juist om in de stad te blijven en te genieten van alles wat zij te bieden heeft. Lees meer Zomer

Toekomst


Ds. Chantal Schaap

KB2016.06-01Of het nu over onze eigen toekomst gaat of over de toekomst van de kerk, we beseffen het maar al te goed: de toekomst ligt niet in onze handen.

Misschien denkt u er achteraan: gelukkig maar! Stel je voor dat de toekomst van ons zou afhangen. Stel je voor dat we zelf zouden moeten zorgen voor het slagen van onze eigen toekomst of voor de toekomst van de kerk. Natuurlijk hebben we er tot op zekere hoogte invloed op. De keuzes die we maken bepalen voor een deel hoe onze toekomst eruit ziet. Maar daarnaast zijn er zoveel andere dingen waar we weinig tot geen invloed op hebben. Allerlei dingen in het leven die ons overkomen, die gebeuren, zonder dat we erom gevraagd hebben of er voor gekozen hebben. Dat doet ons ook steeds beseffen dat de toekomst niet in onze handen ligt. Lees meer Toekomst

Koninsgdag

Ds. Chantal Schaap


KB2016.05_01Koningsdag is een feestelijke dag voor Nederland! Een gezellige, oranje gekleurde dag, met vele tradities en gebruiken. Van oranje tompoezen en oranjebitter, tot aan vrijmarkten en optochten met versierde fietsen, het hoort allemaal bij koningsdag. Een nationale feestdag ter ere van onze koning en koningin en hun familie.

Tegenwoordig op de dag waarop koning WillemAlexander echt jarig is: 27 april. Niet langer op 30 april zoals we al sinds 1948 gewend zijn. Niet langer Koninginnedag, maar Koningsdag! Niet alleen vieren we de verjaardag van de koning, maar we vieren vooral de verbondenheid met ons koningshuis.In de kerk vieren we ook Koningsdag, maar dan als een dag van koning Christus. Niet zijn verjaardag, maar de dag dat God Jezus alle macht geeft, hem laat heersen over hemel en aarde. Hemelvaartsdag, de dag dat Jezus zijn plek in neemt aan de rechterhand van God, zijn Vader. Hij wordt opgenomen in de hemel. Jezus wordt koning, een feest, want dit verandert de wereld. Niet alleen is Jezus koning van de Joden, maar God maakt hem tot heer en meester over alles en iedereen. Om ons te leiden en te beschermen, en om ons te dienen, zoals Jezus heel vaak heeft gezegd. Hij is onze koning, we mogen bij hem horen. Lees meer Koninsgdag

Op de vlucht

Ds. Chantal Schaap


KB2016.04-01Al geruime tijd, zien we elke dag beelden voorbij komen van mensen die op de vlucht zijn. Stromen vluchtelingen die proberen Europa te bereiken. In schamele bootjes zien we mensen aan wal komen. We zien mensen voor gesloten grenzen in OostEuropa staan, na een lange voettocht.

Een wereldwijd probleem, dat ook bij ons voor de deur staat. Een andere kant op kijken of hen wegkijken verandert daaraan niets. Het stelt ons voor grote vragen. Hoe gaan wij als mensen met elkaar om? Hoe gaan wij als christenen, als burgers, als medemensen om met de grote vragen rondom alle problemen in onze wereld? Hoe gastvrij zijn wij? Wat zegt de Bijbel ons daarover? Lees meer Op de vlucht

Stap voor stap op weg naar Pasen

Ds. Chantal Schaap


KB2016.02-01De veertigdagentijd is de voorbereidingstijd op Pasen. Oorspronkelijk was het een periode waarin nieuwe gelovigen zich klaarmaakten voor hun doop tijdens het Paasfeest. Later werd het een tijd van boetedoening en tegenwoordig is de veertigdagentijd vooral een tijd van bezinning en reflectie. Het is een periode waarin we onszelf stilzetten om na te denken over ons leven en onze relatie met God. Om even op adem te komen en op die manier toe te leven, stap voor stap, naar Pasen. Lees meer Stap voor stap op weg naar Pasen

Geloof in het goede !

Ds. Chantal Schaap


De verschrikkelijke gebeurtenissen in Parijs hebben het leven in de lichtstad op zijn grondvesten laten trillen. We zijn geschokt en aangeslagen. We zijn geraakt als samenleving, aangetast in onze vrijheid, onze manier van leven. Waarden die voor ons belangrijk zijn en ook zo vanzelfsprekend, staan ineens op de tocht. Gezellig op een terrasje zitten, samen een hapje eten, met vrienden naar een concert gaan. Kan het nog? Durven we het nog aan? En aan de andere kant: het kan toch niet zo zijn dat we ons bang laten maken? Vertwijfeling en angst, en anderzijds kracht en saamhorigheid, die nu naar boven komen. Op vele manieren zijn we diep geraakt in ons leven, in ons hart. Lees meer Geloof in het goede !

Durf te kiezen !

Ds. Chantal Schaap


KB2015.11-01Kiezen is lang niet altijd gemakkelijk. Zeker niet als er veel keuze is, een groot aanbod, of als er echt iets op het spel staat. Wat zullen we eten? Wat zal ik aantrekken vandaag? Waar gaan we naar toe op vakantie? Welke studie ga ik volgen? Wat wil ik doen? Wat past bij mij? En ga zo maar door. Er zijn heel wat keuzes te maken in het leven. Over grote en kleine dingen, belangrijke en minder belangrijke zaken. Als je eenmaal een keuze maakt, dan moet je daar ook mee verder. De ene keer pakt dat beter uit dan de andere keer. Soms brengt het succes en een andere keer zorgt een bepaalde keuze voor een gemiste kans. Jezus vraagt ons om hem te volgen, om voor hem te kiezen. In deze tijd is ‘ja’ zeggen tegen Jezus, tegen God, niet meer vanzelfsprekend. Bovendien niet altijd gemakkelijk. Het is een hele bewuste en persoonlijke keuze geworden, die niet meer voor de hand ligt. Durven wij dat nog wel? Durven wij nog te belijden dat we bij God horen? Durven wij die belofte nog af te leggen? Durven we Hem te geloven op Zijn woord? Durven we voor God te kiezen? Lees meer Durf te kiezen !

God ontvangen

Ds Chantal Schaap


KB2015.10-01“Wie in mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft.”
Marcus 9: 37
De eeuwenoude Bijbelverhalen, die we steeds opnieuw lezen, kunnen soms ineens weer heel actueel worden. Ze tonen ons vaak een diep inzicht in de aard van de mens, toen en nu. Marcus blijkt veel mensenkennis te hebben en dat maakt dat we onszelf gemakkelijk in zijn verhalen kunnen herkennen. Zo ook in dit vers. Het komt ineens dichtbij, bijna akelig dichtbij en komt tot leven in alle beelden van vluchtelingen, die ons dagelijks via de media bereiken. We worden er bijna letterlijk door aangeraakt. Een eeuwenoud Bijbelvers dat tot leven komt en plotseling dichtbij komt. Zomaar een zin, één van de vele uitspraken van Jezus. Misschien voor velen zelfs een beetje raadselachtig. We weten niet precies wat Jezus er mee heeft bedoeld. Wie kan zulke woorden echt begrijpen? Wie neemt wie op? Waar gaat dit eigenlijk over? Lees meer God ontvangen

Goede buren

Ds Chantal Schaap


KB2015.09-01Het thema van de startzondag (de Nederlandse versie van de Rentrée) en dit komende kerkelijk seizoen is: goede buren. Maar wie zijn eigenlijk onze buren? In een grote stad zoals Parijs weten mensen vaak niet eens wie hun buren zijn. Mensen leven langs elkaar heen, met weinig aandacht voor de ander. Onze buren zijn natuurlijk niet alleen de mensen die letterlijk naast ons wonen. Juist vanuit de kerk kunnen we het begrip ‘buren’ veel ruimer zien. Een buur dat is een ieder die op een of  andere manier met ons is verbonden. Het is onze naaste en op die manier onze buurman of  buurvrouw. Het is degene die bij u in de straat of  in hetzelfde appartementencomplex woont, maar ook degene met wie u optrekt op uw werk of  waar u samen mee sport of  een andere hobby deelt. Onze buurman of  buurvrouw is ook degene die naast ons zit in de kerk, in de schoolbank of  in de metro. Lees meer Goede buren

Op zoek naar recreatie

Ds Chantal Schaap


KB2015.07-01We staan aan het begin van de zomer. Het weer is al een tijdje zomers en de vakantie is in aantocht. Dat betekent voor velen, dat de tijd weer aangebroken is om op vakantie te gaan. Velen verruilen hun eigen woonplaats enige tijd voor een andere plaats, in het zuiden, ergen anders in Europa of zelfs nog verder weg. Steeds meer lijken mensen in onze maatschappij bezig te zijn met hun vakanties, reizen. Dat kan soms wel eens frustrerend en confronterend zijn voor mensen, die ongewild thuis blijven, om wat voor reden dan ook. Enerzijds gun je het anderen, eventuele kinderen, familie, vrienden of buren, van harte om op vakantie te gaan, om grote reizen te maken. Maar aan de andere kant besef je daardoor tegelijk je eigen onmogelijkheden en beperktheden. Dat kan veel verdriet doen. Daarom kan het goed zijn om te beseffen dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om op vakantie te gaan, om er even tussenuit te gaan, weg van alle dagelijkse beslommeringen, op zoek naar zon en vertier. Lees meer Op zoek naar recreatie