Zondag 1 maart – Activiteit na de dienst

Leerhuis ‘Op weg naar Pasen’
Elk jaar opnieuw bereiden vele mensen zich tijdens de veertigdagentijd voor op Pasen. Tijdens deze periode hebben we de kans orde op zaken te stellen en eens na te denken over datgene wat nu echt belangrijk is in het leven. We worden eraan herinnerd dat het leven een tocht is. Deze tocht lijkt op de lange reis van de Israëlieten naar het beloofde land Israël. Veertig jaar lang trok het volk van God samen met Mozes door de woestijn, een onherbergzaam oord vol gevaren.
Deze tocht was voor hen een periode van voorbereiding, verwachting, nadenken over, loslaten, en ontmoeting met God. We lezen oude teksten en halen die naar onze tijd. Ze blijken misschien verrassend actueel te zijn!

Bezinning en inspiratie ERN Parijs tot de zomer 2020

Hierbij vindt u een overzicht van activiteiten die na de dienst plaatsvinden in onze kerk. Aanvang 11 uur/ 11.15 u. Ieder is welkom bij een activiteit, ook zonder deelname aan de kerkdienst!

Naast deze activiteiten is er de Gesprekskring Parijs en de Literatuurkring. Nieuwe deelnemers m/v van harte welkom. Ook zijn er catechese bijeenkomsten. Informatie over inhoud en data bij Ruth van der Waall: 0652678271 of predikant.ern@gmail.com.

Maart

1/3: Leerhuis ‘Op weg naar Pasen’

Elk jaar opnieuw bereiden vele mensen zich tijdens de veertigdagentijd voor op Pasen. Tijdens deze periode hebben we de kans orde op zaken te stellen en eens na te denken over datgene wat nu echt belangrijk is in het leven. We worden eraan herinnerd dat het leven een tocht is. Deze tocht lijkt op de lange reis van de Israëlieten naar het beloofde land Israël. Veertig jaar lang trok het volk van God samen met Mozes door de woestijn, een onherbergzaam oord vol gevaren. Deze tocht was voor hen een periode van voorbereiding, verwachting, nadenken over, loslaten, en ontmoeting met God. We lezen oude teksten en halen die naar onze tijd. Ze blijken misschien verrassend actueel te zijn!

29/3: ochtendgebed gevolgd door lezing met diapresentatie door Rieky van Elk, Alex vd Horst en Saskia van Bennekom (diëtiste) over ons diaconale project ‘ Food for Live’. Daarna gezamenlijke gemeente-lunch.

April

5/4:

  • Palmzondag m.m.v. de kinderen
  • Leerhuis over ‘de Stille Week’. Onderwerp: ‘Er is geen vreemd leed’. Jezus stierf aan het kruis –zoals de traditie leert- voor onze zonden. Wat betekent ‘zonde’ in de Bijbel, en waarom werd Jezus gekruisigd? En wat is de relatie met het lijden anno 2020?

9/4: (Witte Donderdag) Sedermaaltijd , met tevens aandacht voor het feit dat het 75 jaar geleden is dat de theoloog Dietrich Bonhoeffer in concentratiekamp Flossenbürg werd geëxecuteerd. (locatie wordt nader bekend gemaakt) Jong en oud(er) welkom

Mei

21/5 : Invulling voor Hemelvaartsdag: nadere informatie volgt

Juni

14/6 : Leerhuis : Geestkracht : heb je de geest, krijg je de geest, waar zien we de geest in de Bijbel?

Juli

5 /7 : ‘Koffie versierd’ na de dienst met aansluitend een gemeente lunch