Eindelijk volwassen


Ruth van der Waall-Schaeffer

Wanneer ben je eindelijk volwassen? Wat moet je daarvoor doen, of misschien juist wel laten? En hoe kunnen we verworven wijsheid klank geven? Alhoewel in de ondertitel staat ‘de wijsheid van de tweede levenshelft’ denk ik dat het ook interessant is voor degenen die (nog) in de eerste levenshelft zijn. Want zou hier niet gelden: ‘jong geleerd, oud gedaan?’
Frits de Lange kan hier misschien zijn licht over laten schijnen. Hij heeft zich in dit thema verdiept en er een lezenswaardig boek over geschreven. Op 28 november mogen wij hem verwelkomen en zal hij na een morgengebed een (muzikale) lezing houden.

Uitgeverij Ten Have Baarn 2021, 224 blz.
Koop op Amazon of op Bol

Online kerkdiensten

Na een lange periode van online diensten is het weer mogelijk om kerkdiensten in de kerk te houden.

We blijven echter wekelijks Zoom en YouTube gebruiken voor degene die niet naar het kerkgebouw kunnen of wensen te komen.

Zoom is ideaal om de dienst op afstand direct bij te wonen en geeft de mogelijkheid om na te praten in de “virtuele koffiezaal”. Om op deze manier de dienst mee te maken, volg deze link (Meeting ID 151 026 673 code 75013).

De link naar de Zoom diensten en virtuele koffiezaal is https://ernparis.fr/zoom. Mocht het Zoom nummer of wachtwoord gewijzigd worden, dan wordt deze link automatisch aangepast. Waanneer wij bij een andere gemeente aansluiten word het via https://ernparis/dienst gekoppeld.

Voor wie het te ingewikkeld vindt of de gemakkelijkste weg zoekt naar de kerk, hebben wij een directe uitzending op YouTube gepland op het kanaal van de ERN. De verbinding start bij aanvang van de dienst om 9u45. Het YouTube kanaal is direct bereikbaar via https://ernparis.fr/youtube. Let wel, wanneer wij aansluiten bij een andere gemeente wordt ons YouTube kanaal niet gebruikt. Kijk dan onder Kerkdiensten voor de opname.

De Zoom diensten blijven twee weken op het YouTube kanaal van de ERN en op de web site staan, onder Kerkdiensten (zie bovenaan de pagina het menu Kerkdiensten).