Deel je leven


Ds. Chantal Schaap

Het thema van de startzondag (de Nederlandse versie van de Rentrée) en dit komende kerkelijk seizoen is: Deel je leven. Een thema dat altijd actueel is en ons aan het denken zet. Met wie delen we ons leven?

Op vele manieren delen we ons leven met vele verschillende mensen. Niet alleen met onze partner, ons gezin, familie en vrienden, maar we delen ons leven ook met onze collega’s, gemeenteleden en andere mensen die, op wat voor manier dan ook, deel uitmaken van ons leven.

We delen ons leven met velen. We gaan relaties aan en we verbinden ons met mensen, binnen, maar zeker ook, buiten de kerk. We verbinden ons met de mensen, de gemeenschap, om ons heen.

Je leven delen begint al heel klein. In het leven van alledag, thuis in het gezin, op het werk met collega’s. Maar we delen ons leven ook in de kerk, waar we met elkaar in gesprek gaan over onze ideeën en vragen, over ons leven en geloof. Ook buiten de kerk doen we dat met de mensen die op ons pad komen. We delen met elkaar in vreugde en in verdriet. We delen in twijfel en in geloof. We delen met mensen die we zelf uitzoeken, maar soms ook met mensen die we niet zelf uitzoeken, maar die ons hebben uitgezocht.

Jezus vertelt ons zo vaak hoe we ons tot de ander kunnen verhouden. Naastenliefde, sociaal gedrag ten opzichte van de ander, regelmatig komt dit terug in de woorden van Jezus. Naastenliefde, dat is Jezus’ boodschap. Dat is waar het om gaat. De liefde voor de ander en het gedrag daarbij vertellen iets over onszelf, want iemands daden en woorden weerspiegelen zijn hart, laten zien wie we zijn. Onze handen en onze mond geven uitdrukking aan datgene dat diep van binnen leeft in ons hart, datgene dat ons steeds weer in beweging brengt. ‘Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over,’ zo lezen we bij Lucas (6:45). Een bekend spreekwoord, dat duidelijk maakt, dat wat van binnen leeft in een mens, naar buiten komt, op wat voor manier dan ook. Dat is niet tegen te houden. Door onze woorden en daden kan een ander zien en ervaren wie we zijn en wat er in ons hart leeft.

Wat leeft er in uw hart?
Voor de één is dat makkelijker te uiten dan voor de ander. De één is expressiever dan de ander, de één heeft het hart meer op de tong dan de ander. Maar als we er goed op letten, dan zien we dat we onszelf overal uiten. Het zit geheel ingebakken in ons dagelijks leven, zou je kunnen zeggen. Niet alleen op facebook, via whatsapp, op het schoolplein, in het café en in de kerk, maar ook in het contact met de buurman, onze collega, partner of kinderen, overal geven mensen commentaar, stellen we regels, geven we onze grenzen aan en ga zo maar door. Onze wereld is doordrenkt van communicatie, op zoveel verschillende manieren. Op die manier komt ook tot uitdrukking wat we belangrijk vinden, wat ons beweegt. In het contact met de ander delen we onze visie op het leven en delen we dat wat binnen in ons leeft.
Wat delen wij met een ander? Weerspiegelt dat ook iets van wie we zijn en wat we belangrijk vinden? Is het datgene waar ons hart van vol is en onze mond van overloopt?
Dat we ook in het nieuwe seizoen het goede dat in ons leeft mogen laten klinken. Dat we zo ons hart en ons leven met elkaar mogen delen.