Durf te kiezen !

Ds. Chantal Schaap


KB2015.11-01Kiezen is lang niet altijd gemakkelijk. Zeker niet als er veel keuze is, een groot aanbod, of als er echt iets op het spel staat. Wat zullen we eten? Wat zal ik aantrekken vandaag? Waar gaan we naar toe op vakantie? Welke studie ga ik volgen? Wat wil ik doen? Wat past bij mij? En ga zo maar door. Er zijn heel wat keuzes te maken in het leven. Over grote en kleine dingen, belangrijke en minder belangrijke zaken. Als je eenmaal een keuze maakt, dan moet je daar ook mee verder. De ene keer pakt dat beter uit dan de andere keer. Soms brengt het succes en een andere keer zorgt een bepaalde keuze voor een gemiste kans. Jezus vraagt ons om hem te volgen, om voor hem te kiezen. In deze tijd is ‘ja’ zeggen tegen Jezus, tegen God, niet meer vanzelfsprekend. Bovendien niet altijd gemakkelijk. Het is een hele bewuste en persoonlijke keuze geworden, die niet meer voor de hand ligt. Durven wij dat nog wel? Durven wij nog te belijden dat we bij God horen? Durven wij die belofte nog af te leggen? Durven we Hem te geloven op Zijn woord? Durven we voor God te kiezen?Kiezen voor God is uiteraard een hele andere keuze dan een paar schoenen of een vakantie. Dit gaat veel verder. Het is kiezen voor een christelijke levensovertuiging, kiezen voor een leven met God. Dat is niet zomaar een keuze. Het gaat veel dieper, want als het goed is, is het een keuze die levenslang meegaat. Een keuze waar aan gewerkt moet blijven worden.
Het zal niet altijd gemakkelijk zijn, zoals Jezus zelf ons voorhoudt. Maar Hij zal ons voorgaan. Jezus zelf is de weg, de waarheid en het leven. Wij mogen Hem volgen en op hem vertrouwen. Wij mogen kiezen voor God, maar God heeft allang voor ons gekozen. Ondanks stormen van tegenslag en twijfel, die kunnen razen in ons leven, kiest God voor ons. We mogen bij Hem horen. Hij geeft ons wat we nodig hebben om in Jezus Christus te blijven, om samen met anderen sterk te blijven. Wij hoeven het alleen maar aan te pakken en met zorg te behandelen en te onderhouden. Om als mens in leven te blijven, moet je ervoor zorgen dat je voldoende eet en drinkt. Als het gaat om ons geloof, dan is dat niet anders. Ook ons geloof moet van tijd tot tijd gevoed worden om in leven te blijven. Niet alleen de verhalen uit de Bijbel, maar ook de mensen om ons heen, de natuur en nog zoveel andere dingen, kunnen ons voeden en gaande houden op onze weg met God. We gaan samen met al die mensen die ons zijn voorgegaan, de weg met God. Want kiezen voor God doe je niet alleen, maar in verbondenheid. Kiezen voor God is uitspreken dat je gelooft en dat je vanuit dat geloof wilt leven in gemeenschap met je naasten. Het is durven te kiezen voor een andere weg, voor Zijn weg. Het betekent vasthouden aan Hem in goede en kwade dagen, wetende dat God ons ook vast houdt.