Geloof, Hoop en liefde

Ds. Chantal Schaap

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.’
(1 Korinthiers 13: 13)

Bekende  Bijbelse  woorden:  geloof,  hoop  en  liefde. Woorden  die  Paulus  in  56  na  Christus  schreef   aan de  christelijke  gemeente  in  Korinthe.  In  deze  brief schrijft  hij  over  de  liefde.  Deze  bekende  Bijbelse woorden worden vaak gekozen als Bijbeltekst in een trouwdienst  en  in  veel  populaire  muziek  horen  we deze  woorden  terug  komen.  Een  Bijbelstekst  die hoog staat in de top tien van favoriete Bijbelteksten van veel mensen.
Geloof,  hoop  en  liefde  worden  ook  vaak  symbolisch weergegeven in afbeeldingen of   sieraden. Geloof  wordt dan voorgesteld door het kruis met een verwijzing naar de kruisdood en opstanding van Jezus  Christus.  Hoop  wordt  weergegeven  door  een anker waarmee je stevig blijft liggen in onrustig water. Liefde  wordt  verbeeld  met  een  hart,  het  symbool van emotie en passie.

Geloof
Geloof  of  geloven gaat niet zozeer om het geloven of   iets  wel  of   niet  waar  is.  Natuurlijk  is  dat  er  wel een  onderdeel  van,  maar  de  kern  van  geloven  gaat om vertrouwen. We kunnen van mening zijn of  geloven  dat  Jezus  Christus  heeft  bestaan.  Maar  kunnen we ook vertrouwen op Jezus? Geloven komt op vertrouwen en overgave aan. Durven we twijfels en vragen te laten staan en ons over te geven aan God? Durven we het aan om zijn uitgestoken hand aan te pakken?

Hoop
Hopen is niet zoiets als ‘wishful thinking’. Onze hoop in het christelijk geloof is  stevig  gebaseerd  op  de  komst,  de  kruisdood  en  de  opstanding  van  Jezus Christus. Zijn komst heeft voor een nieuw begin gezorgd. We mogen weten dat er leven na de dood is en dat iedereen die in hem gelooft bij  hem  mag  zijn.  Daarnaast  heeft  Jezus  de  belofte  gegeven  dat  er  straks  een nieuwe  wereld  komt.  Moeite,  pijn  en  lijden  zullen  voorbij  zijn  en  de  wetten van het koninkrijk van God zullen gelden: liefde, zorg voor elkaar, eerlijkheid, rechtvaardigheid, enz. Alles wat Jezus ons heeft voorgedaan, zal werkelijkheid worden. Daar mogen wij onze hoop op vestigen.

Liefde
Paulus  sluit  af   met  de  opmerking  dat  van  deze  drie,  geloof,  hoop  en  liefde, liefde de grootste is. Zonder de liefde is er niets. Waar zouden we zijn zonder liefde?  Liefdeloosheid  is  dodelijk.  De  liefde  die  Paulus  hier  bedoelt  is  gebaseerd op de liefde van God. De liefde van God, de liefde van Jezus is niet romantisch:  het  is  opofferende  liefde.  Het  is  liefde  die  wat  kost.  De  komst  van Jezus heeft alles met liefde te maken. In Jezus zien we Gods liefde werkelijkheid worden. Jezus is niet alleen een symbool van liefde, maar komt voort uit echte liefde, geeft echte liefde en maakt echte liefde tussen mensen mogelijk.

Welke weg gaan wij?
De woorden geloof, hoop en liefde zijn niet alleen mooi, troostend of  bemoedigend.  Ze  plaatsen  ons  ook  steeds  voor  een  keuze.  We  kunnen  namelijk  de keuze maken om wel of  niet lief  te hebben. In die zin is liefde niet alleen maar een gevoel, maar veel vaker een keuze. We kunnen er voor kiezen om te geloven. Wanneer we kiezen voor geloven en de liefde dan hebben we ook hoop. Toen Jezus hier op aarde rondliep nodigde hij mensen steeds uit om zijn weg te gaan. Dat is voor ons allemaal de vraag: welke weg gaan we? Jezus  zegt  zelf   dat  hij  de  weg,  de  waarheid  en  het  leven  is.  Hij  bedoelt  daarmee  dat  zijn  woorden  en  daden  het  leven  zoals  het  door  God  bedoeld  is  in zich hebben. Jezus nodigt ons uit om met hem op weg te gaan naar een nieuwe  toekomst,  door  geloof,  hoop  en  liefde  vorm  te  geven  in  ons  leven.  Door plaats te maken voor wat echt belangrijk is, want waar zouden we zijn zonder geloof, hoop en liefde!