Geloof in het goede !

Ds. Chantal Schaap


De verschrikkelijke gebeurtenissen in Parijs hebben het leven in de lichtstad op zijn grondvesten laten trillen. We zijn geschokt en aangeslagen. We zijn geraakt als samenleving, aangetast in onze vrijheid, onze manier van leven. Waarden die voor ons belangrijk zijn en ook zo vanzelfsprekend, staan ineens op de tocht. Gezellig op een terrasje zitten, samen een hapje eten, met vrienden naar een concert gaan. Kan het nog? Durven we het nog aan? En aan de andere kant: het kan toch niet zo zijn dat we ons bang laten maken? Vertwijfeling en angst, en anderzijds kracht en saamhorigheid, die nu naar boven komen. Op vele manieren zijn we diep geraakt in ons leven, in ons hart.

De aanslagen en de dreiging die nog steeds heerst, zetten ons aan tot gebed en bezinning. Als we de Bijbel openslaan vinden we daar vaak woorden van troost en bemoediging. Maar ook woorden die ons er aan herinneren dat Gods koninkrijk niet zonder slag of stoot zal komen. Misschien stemt het ons droevig dat het evangelie niet zomaar een wereld van recht en vrede voorspelt. Dat het een hobbelige weg is met vele hindernissen. Op die weg probeert Jezus, het licht van de wereld, ons steeds weer een hart onder de riem te steken. Het zal allemaal voorbij gaan. Er zal een einde aan komen en dat zal ingeluid worden door de komst van de Mensenzoon. God zelf zal ingrijpen. Hij zal niet toelaten dat onrechtvaardigheid en geweld het laatste woord hebben.

Daarom roept Jezus ons op tot navolging. In een wereld van ieder voor zich, althans zo lijkt het, roept hij ons op tot dienstbaarheid en inzet voor onze naasten. Naastenliefde is de weg die leidt tot recht en vrede. Dat is de weg die toekomst en licht biedt. Op die weg is hij ons voorgegaan en dat voorbeeld mogen wij volgen. Zijn woord is de weg die wij mogen gaan. Jezus wil ons moed en inspiratie geven. Hij wil ons bevrijden van angst en moedeloosheid. Wat er ook gebeurt, hoe moeilijk begaanbaar de weg ook is, weet dat er een einde aan komt. Het blijft niet duren. Besef goed dat niet de mensen die onrecht bedrijven heer en meester zijn van de geschiedenis, niet zij die onrecht en geweld veroorzaken hebben het laatste woord. Voor allen die het nog moeten uithouden in deze wereld, klinken zijn woorden van troost en bemoediging. Voor allen die leven in een wereld die nog zo ver verwijderd is van Gods bedoeling. Wij mogen uitzien naar zijn komst.

In de tussentijd klinken zijn woorden als een aansporing, maar ook als een waarschuwing: leef in gerechtigheid, laat je niet meeslepen in het onrecht in de wereld om je heen. Blijf gericht op het goede, op datgene dat God met ons voor heeft in deze wereld. Laat je niet verleiden door het boze, laat je niet meesleuren in de neerwaartse spiraal van het negatieve..

Geloof niet in het kwaad, maar in het goede.
Geloof niet in haat, maar in liefde.
Geloof niet in geweld, maar in vrede voor ieder mens.
Geloof in een wereld van vrede en recht.
Geloof in Gods koninkrijk dat komen zal.