God is met ons !

Ds. Chantal Schaap


KB2014.12.01Op verschillende plaatsen in de Bijbel lezen we dat God met ons is. Zo ook aan het begin van het kerstverhaal. Het is de engel Gabriel die Maria groet met de woorden: “Dag Maria. God is met je!”
Het begin van het kerstverhaal vertelt ons dat God met ons is en dat we niet bang hoeven te zijn. Prachtig om dat horen!
Toch heeft het “God met ons” ook voor veel ellende in de wereld gezorgd. Vele oorlogen, ruzies en ellende, omdat mensen “God met ons” voor zichzelf opeisen. Ze denken God en daarmee het gelijk aan hun kant te hebben. “God met ons” betekent dat God met ons, mensen, allemaal is. Niemand wordt uitgezonderd of uitgesloten. Iedereen mag bij God horen. God wilde mens worden tussen de mensen, tussen de armen, de zieken, de mensen die buiten de maatschappij staan. Dat is wat Jezus ons komt laten zien. Alles wordt anders, bij God gelden andere regels en worden de rollen omgedraaid.
God kiest Maria uit, een eenvoudig, jong meisje als moeder van zijn zoon. Zijn zoon Jezus wordt geboren in een stal, omdat er voor hem geen plaats was. Vervolgens de herders en wijzen die op zoek gaan, op weg gaan naar het pasgeboren kind. Ze worden geroepen en laten zich leiden door een stralende ster. Eenmaal aangekomen, raken zij vol van vreugde en verwondering door de aanblik van dit bijzondere kind! Ze worden geraakt door God. Ze mogen een teken van zijn aanwezigheid ervaren.
Wat kunnen wij nu met dit verhaal, over Maria, de herders en de wijzen? Onze wereld van vandaag is heel anders, toch? Is die God wel aanwezig in ons leven, in onze kerk, ook in 2015? Is Hij nog steeds met ons?
Hij is naar ons toegekomen. God heeft zijn eigen zoon gezonden om met ons te zijn, om zijn verbondenheid met ons mensen te tonen. Hij wilde mens worden, gelijk als wij. Een mensen met alle ervaringen, emoties van liefde, verdriet en wanhoop die daar bij horen. God wil aanwezig zijn in ons leven, in onze wereld.
Het mag duidelijk zijn dat de macht van de Herodessen van deze wereld nog niet is gebroken. Jezus en zijn ouders moesten op de vlucht voor deze wrede en koelbloedige machthebber. En helaas gaat het er vandaag de dag op veel plaatsen nog steeds zo aan toe. Het lijkt of de meest machtigen, rijken en gewelddadigen het voor het zeggen hebben. Maar door dit kerstverhaal worden we uitgenodigd om toch anders naar God te kijken en anders over hem te gaan denken.
God heeft groot respect voor ons mensen. Respect in de betekenis van „omzien naar elkaar‟. Er zijn voor de ander. Bij God gelden de regels en
wetten van onze wereld niet. God draait de dingen om, in zijn rijk gaat het er anders aan toe. Hij is bij ons in alles wat we doen en laten. God heeft ons neergezet in deze wereld en hij laat ons niet los. Hij blijft betrokken bij ons en we hoeven het dus niet alleen te doen.
God staat voor ons om ons de juiste weg te wijzen.
God staat achter ons om ons in zijn armen te sluiten en te beschermen voor gevaar.
God staat onder ons om ons op te vangen wanneer we dreigen te vallen. God is in ons om ons te troosten als we verdriet hebben.
God omgeeft ons als een beschermende muur wanneer anderen over ons heen vallen.
God is boven ons om ons te zegenen. God zegent ons vandaag, morgen en
tot in eeuwigheid!