Goede buren

Ds Chantal Schaap


KB2015.09-01Het thema van de startzondag (de Nederlandse versie van de Rentrée) en dit komende kerkelijk seizoen is: goede buren. Maar wie zijn eigenlijk onze buren? In een grote stad zoals Parijs weten mensen vaak niet eens wie hun buren zijn. Mensen leven langs elkaar heen, met weinig aandacht voor de ander. Onze buren zijn natuurlijk niet alleen de mensen die letterlijk naast ons wonen. Juist vanuit de kerk kunnen we het begrip ‘buren’ veel ruimer zien. Een buur dat is een ieder die op een of  andere manier met ons is verbonden. Het is onze naaste en op die manier onze buurman of  buurvrouw. Het is degene die bij u in de straat of  in hetzelfde appartementencomplex woont, maar ook degene met wie u optrekt op uw werk of  waar u samen mee sport of  een andere hobby deelt. Onze buurman of  buurvrouw is ook degene die naast ons zit in de kerk, in de schoolbank of  in de metro.

Het thema is niet slechts ‘buren, maar het gaat over ‘goede buren’.  Wat maakt iemand nu tot een goede buur? En hoe kunnen wij als kerk een goede buur zijn? Steeds weer worden gemeenten in naam van Christus opgeroepen om een goede buur te zijn, om liefdadigheid en solidariteit in ere te houden. Dat gebeurde al in de tijd van de Bijbel en dat is vandaag de dag nog steeds zo. Als christenen is het onze roeping om missionair bezig te zijn. Om de deur naar buiten toe open te zetten, om zorg te dragen en om te kijken naar anderen en verbinding te zoeken met de mensen om ons heen, onze naasten, onze buren. Hoe bent u zelf  een goede buur?

Als we realistisch zijn, dan realiseren we ons maar al te goed dat ‘goede buren’ zijn, ook een opgave is. Het is lang niet altijd gemakkelijk. Er kan vroeger eens iets verkeerds gezegd zijn en het komt nooit meer helemaal goed. Soms gaat het zelfs om een kloof die niet te overbruggen lijkt: een andere visie op het leven, een andere afkomst of traditie. Het is en blijft een uitdagende opdracht! Toch blijkt het spreekwoord, ‘een goede buur is beter dan een verre vriend’, vaak een waar woord te zijn. Een spreekwoord met Bijbelse papieren, dat terug te vinden is in het boek Spreuken. “Een vriend in de buurt is beter dan een broer ver weg” (Spreuken 27:10). Als kerk een ‘goede buur’ willen zijn, dat kan in een stad net zo goed als in een dorp. Het betekent in ieder geval dat je er bent voor het hele dorp of de hele stadswijk en in ons geval voor alle Nederlanders die in onze omgeving zijn of die een beroep op ons doen. We zijn er niet alleen voor de kerkleden. Als kerk proberen we met ieder een mee te leven. In zowel dorp als stad geldt dat de drempel naar het kerkgebouw vaak hoog is. Daarom zullen we ook dit seizoen met elkaar zoeken naar manieren om die drempel te verlagen en het liefst zelfs helemaal weg te nemen, want een goede buur is beter dan een verre vriend!