Het feest van Pasen

Ds. Chantal Schaap

Pasen is het feest van de opstanding. We vieren dat Jezus uit de dood is opgestaan. Hij leeft! We vieren niet alleen de opstanding van Jezus met elkaar, maar Pasen geeft ons ook een nieuwe kijk op het leven. Pasen doet mensen anders in het leven staan, omdat het ons vertelt van Gods liefde. Pasen gaat over wat eigenlijk voortdurend in ons leven gebeurt: het is winter en er breekt lente door. Je faalt en krijgt een nieuwe kans. Je verliest en krijgt nieuw leven.

Het  klinkt  simpel,  maar  dat  is  het  niet.  De  winter kan lang duren, eindeloos lijken. Als je valt kun je je flink bezeren, als je mislukt of  verliest kun je je gekwetst voelen of  in zak en as zitten. Geen idee hoe het  verder moet, of  zelfs of  het  verder gaat. Pasen laat  ons  iets  zien  van  wat  de  generaties  voor  ons hebben  geleerd  van  het  leven.  Het  is  een  herinnering aan de levenswijsheid dat de lente pas komt na de  winter:  dat  je  dood  moet  durven  gaan  om  weer tot  leven  te  komen,  dat  je  soms  diep  moet  vallen om  verder  te  gaan.  Het  laat  zien  dat  de  dood  niet het laatste woord heeft.

De liefde heeft het laatste woord, dat laat Jezus ons zien. Zijn leven stond in het teken van Gods liefde. Hij  verzette  zich  tegen  alles  wat  het  leven  onderuit haalt. Hij nam het op voor mensen die daar op welke manier dan ook de dupe van waren. Hij had voor iedereen  een  open  hart  en  een  luisterend  oor.  Hij opende  mensen  de  ogen  voor  wat  er  werkelijk  in het leven toe doet en wees hen op God. Zeker, Hij had ook vijanden. Maar Jezus had ook vijanden. Hij werd een leugenaar genoemd, sommigen zagen hem als  arrogant  en  beschuldigden  hem  van  godslastering  en  oproer.  Uiteindelijk  werd  Jezus  opgepakt, gemarteld  en  aan  een  kruis  ter  dood  gebracht.  Het bijzondere  is  dat  hij  zich  daar  niet  tegen  heeft  verzet. Hij liet het gebeuren, omdat hij geloofde dat uiteindelijk alleen langs deze weg Gods liefde zichtbaar kon worden.

De  dood  en  opstanding  van  Jezus  laten  zien  waartoe  Gods  liefde  in  staat  is. Hoe kwetsbaar de mens ook is, hoe groot het lijden kan zijn en hoe diep een mens ook kan vallen: God is daar om ons op te vangen en uit de diepte te halen. We mogen weten dat God er is. Dat is wat Pasen ons vertelt. Wie  dat gelooft, staat anders in het leven. Die vindt een  reden om te hopen, die blijft zich inzetten  voor wat goed  en waarachtig  is. Wie dat gelooft, vindt steeds  weer  de  moed  om  zich  te  verzetten  tegen  alles  wat  het  leven  onderuit haalt. Die weet van een God die daarin naast ons staat, die met ons mee gaat en die ons niet laat vallen. Pasen gaat over nieuw leven en waar het in het leven ten diepste om gaat: om geloof, hoop en liefde!