Koninsgdag

Ds. Chantal Schaap


KB2016.05_01Koningsdag is een feestelijke dag voor Nederland! Een gezellige, oranje gekleurde dag, met vele tradities en gebruiken. Van oranje tompoezen en oranjebitter, tot aan vrijmarkten en optochten met versierde fietsen, het hoort allemaal bij koningsdag. Een nationale feestdag ter ere van onze koning en koningin en hun familie.

Tegenwoordig op de dag waarop koning WillemAlexander echt jarig is: 27 april. Niet langer op 30 april zoals we al sinds 1948 gewend zijn. Niet langer Koninginnedag, maar Koningsdag! Niet alleen vieren we de verjaardag van de koning, maar we vieren vooral de verbondenheid met ons koningshuis.In de kerk vieren we ook Koningsdag, maar dan als een dag van koning Christus. Niet zijn verjaardag, maar de dag dat God Jezus alle macht geeft, hem laat heersen over hemel en aarde. Hemelvaartsdag, de dag dat Jezus zijn plek in neemt aan de rechterhand van God, zijn Vader. Hij wordt opgenomen in de hemel. Jezus wordt koning, een feest, want dit verandert de wereld. Niet alleen is Jezus koning van de Joden, maar God maakt hem tot heer en meester over alles en iedereen. Om ons te leiden en te beschermen, en om ons te dienen, zoals Jezus heel vaak heeft gezegd. Hij is onze koning, we mogen bij hem horen.

Als christenen belijden wij dat God koning is, dat Jezus Christus onze Heer is. Dat geloven we, van daaruit leven we en daar bouwen we op. Wanneer je weet en gelooft en er met je hart op vertrouwt, dat Jezus Christus koning is en vanuit de hemel ook de aarde regeert, kijk je anders naar de wereld, naar de mensen om je heen, naar je eigen leven. We kunnen ons zorgen maken over zoveel dingen, maar we weten dat God regeert. Dat betekent niet dat alle ellende van de wereld ons minder raakt. Integendeel misschien raakt het ons nog wel meer, omdat we geloven dat het ook God raakt om te zien wat er op aarde gebeurt: het onrecht, de rampen, alle ellende die er is.God regeert. Maar zijn er niet voorbeelden te over in de wereld die ons het tegendeel laten zien? Die het moeilijk maken om ons geloof vast te houden? Voorbeelden die vragen op roepen: regeert Jezus Christus wel echt? Wat merken wij van Gods aanwezigheid?

Regeert hij als er iemand veel te jong komt te overlijden? Regeert hij als mensen overal ter wereld op de vlucht zijn? Regeert Jezus Christus als er een ramp gebeurt?

Het koningschap van God zal op een andere manier te merken zijn. Geen zichtbare aanwezigheid, geen oranje feesten, met tompoezen en versierde fietsen. Een koningschap van een hele andere aard, dat zichtbaar wordt als mensen hun weg gaan, in vertrouwen op God. In het vertrouwen dat wat er ook komt, ze door God gedragen worden. Ook als het misgaat in onze ogen.

Als we het niet meer zien zitten, als het allemaal de verkeerde kant uit lijkt te gaan. Die koning Jezus wordt zichtbaar in wat zijn onderdanen doen, wat er in mensenlevens gebeurt. God bouwt zelf zijn koninkrijk onder mensen, tussen mensen, te midden van ons allemaal, zodat het elke dag Koningsdag is!