Nieuw artikel gepubliceerd

Er is een nieuw artikel gepubliceerd: InParijs kan het ! Een kopie van een oud dokument over onze vroegere gemeente in Parijs.
Het artikel vind u terug onder Publicaties.