Voorwoord, april 2018


door Femke Besançon

Beste Gemeente,

Op 8 april is het zover, dan gaan we met de gemeente beslissen of één van de kandidaten die de beroepingscommissie voordraagt onze volgende predikant zal worden. Als alles goed gaat, zou het dus zomaar kunnen dat dit de laatste keer is dat de kerkbrief uitkomt zonder dat we weten wie de komende jaren met ons mee zal lopen op onze weg naar de toekomst. Lees meer Voorwoord, april 2018

Voorwoord, maart 2018


door Ds Ruth van der Waall-Schaeffer

Beste Gemeente,

Midden in de veertigdagentijd komen we aan in maart. De veertigdagentijd, de „lijdenstijd“? Van verschillende predikanten hebben we de afgelopen weken boodschappen van hoop en verwachting gehoord. Arie-Jan van der Bom ging op 18 februari zelfs zo ver om alvast over de Emausgangers te preken omdat het in deze tijd belangrijk is om te weten en in het oog te houden wat er komen gaat: waar lopen we naar toe, waar doen we het voor?

Op 24 maart lazen we Marcus 9 en hoorden we in de preek van Hans Baart dat de plek die Marcus kiest in zijn evangelie om dit verhaal te plaatsen bijzonder is. Marcus had ook kunnen kiezen voor een „eind goed al goed“ en dit verhaal van voortleven juist na het verhaal van de opstanding kunnen plaatsen. Op deze manier had hij het kunnen gebruiken als bewijs van de mooie afloop. Door het middenin het evangelie te beschrijven, gebruikt Marcus volgens ds Baart de belofte van Jezus als een voorbeeld van hoop. Hoop die samengaat met ongeloof, maar ook met opwinding. Jezus neemt na de ervaring op de berg Petrus, Jacobus en Johannes weer mee naar beneden, de berg af. Het dagelijks leven weer in. Lees meer Voorwoord, maart 2018

Vrede


Een voorwoord door Ds Ruth van der Waall-Schaeffer

Bob Dylan heeft in 2016 de Nobelprijs voor de literatuur gekregen. Bij velen onder u zullen liedjes van hem opwellen. Een heel bekend lied is: “Blowin’ in the wind”. Geschreven in 1962 tegen de achtergrond van de oorlog in Vietnam en de beweging voor vrede en burgerrechten. De melodie is gedeeltelijk gebaseerd op een slavenlied ten tijde van de Amerikaanse burgeroorlog.

De Nobelprijs dankt zijn naam aan Alfred Nobel ( † 1896). Hij had in zijn testament bepaald dat jaarlijks een prijs uitgeloofd moet worden aan iemand die zich werkelijk verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van wetenschap, literatuur en vrede. Lees meer Vrede

Uit de kerkenraad


Beste Gemeente,

De komende maand zullen wij weer verschillende predikanten in ons midden verwelkomen.

De eerste zondag van de maand, die zoals elke maand om half 11 zal beginnen in plaats van om kwart voor tien, hebben we het thema “stenen stapelen”.

In de kerkbrief kunt u in een korte inleiding lezen wat u daarbij kunt verwachten. Als u iets wilt inbrengen is dit zoals altijd van harte welkom.

Voor elke zondag van november volgt hierna een korte introductie, geschreven door of over de predikant die zal voorgaan.
Tenslotte vragen wij ook uw aandacht voor 26 november: op deze zondag zullen wij op een bijzondere manier begeleid worden in het herdenken van onze overledenen.
Laten wij elkaar in november weer ontmoeten in ons kerkje waar de Eredienst op zondag altijd doorgaat.

Namens de Kerkenraad

Uit de kerkenraad


Beste Gemeente,

Het nieuwe schooljaar komt eraan, en ook in de ERN gaan we met frisse moed van start om er een geslaagd jaar van te maken. Dit jaar zal in het teken staan van veranderingen; onze gemeente zal beslissingen moeten nemen die onze toekomst gaan bepalen… De eerste en meest urgente beslissing is natuurlijk die over onze predikant!

We zijn vacant sinds 25 augustus. Als u dit leest is de beroepingscommissie definitief vastgesteld en zal zij snel bij elkaar komen. Omdat op het moment van dit schrijven nog een aantal onzekerheden bestaan over de samenstelling, krijgt u hierover een apparte nieuwsbrief met meer details. Lees meer Uit de kerkenraad

Afscheid


Ds. Chantal Schaap

Afscheid
Alles heeft zijn tijd!

In het Bijbelboek Prediker lezen we dat alles zijntijd heeft. “Voor alles wat gebeurt is er een uur,een tijd voor alles wat er is onder de hemel.” (Prediker 3:1)

Zo is er ook een tijd van komen en een tijd van gaan. Afscheid nemen is niet altijd gemakkelijk en soms doen we het met pijn in ons hart. Afscheid nemen doen we ons hele leven. Het hoort erbij. We nemen afscheid van spulletjes, van een huis, een huisdier of een dierbare geliefde. Een periode is voorbij en komt nooit meer terug. Dat is vaak moeilijk maar het levert meestal ook iets op. In het leven nemen we doorlopend afscheid. Afscheid nemen we als we naar een volgend station van ons leven gaan. Soms kiezen we bewust voor een volgende halte en op andere momenten kunnen we niet meer dan meegaan in wat God op ons pad brengt.

Na vier mooie, maar niet altijd makkelijke jaren, als predikant van dat ‘wonderlijke kerkje in Parijs’, is er een tijd van gaan aangebroken. Ik ben dankbaar voor deze mooie verrijkende ervaring en neem de goede herinneringen en vriendschappen met me mee! Samen mochten we van alles met elkaar delen, soms goede en soms vervelende dingen, maar altijd was er het geloof in onze Heer dat ons verbond.

Vaak verbinden we afscheid nemen aan iets verdrietigs, omdat het een einde van iets is, van een episode, van een menselijke relatie die verandert of afloopt. Toch brengt afscheid niet alleen verdriet met zich mee, maar juist ook vreugde over het begin van iets nieuws! Een nieuwe start, het begin van iets anders, iets nieuws, een nieuwe uitdaging, die nodig is om te groeien en te ontwikkelen.

Er is een tijd gekomen voor iets nieuws voor u en voor mij.

Ik wens u als gemeente een gezegende toekomst, waarin geloof, hoop en liefde centraal mogen staan. Vooral wil ik u ook een stukje van Gods oneindige wijsheid toewensen om elkaar te vertrouwen en te respecteren. Laat elkaar niet bij tegenslag vallen, maar zie naar elkaar om, vorm een gemeenschap. Ik hoop vurig, dat u elkaar als gemeente mag vinden in die gemeenschap en verbondenheid met God!

Pinksteren

Ds. Chantal Schaap

Pinksteren

Het is een vreemd, ongrijpbaar feest:
de nederdaling van de Geest.

Wat vlammen en geruis van wind,
een taal, die nieuwe woorden vindt.

Nu dalen er geen eng’len neer,
ver lijkt de opgestane Heer.

Er is een wonder voor ons oog:
uit sintels rijst een vlam omhoog.

Er is een wonder voor ons oor:
Gods Geest vindt bij de mens gehoor.

Wie Hem verried, getuigt van Hem,
wie Hem verliet, spreekt met Zijn stem.

Het is een vreemd, onzegbaar feest:
de woord-geboorte van de Geest.

En in de Geest daalt onze Heer
voor eeuwig in ons midden neer!

(Nel Benschop)

Pinksteren  is  de  vijftigste  dag  na  het  paasfeest.  Wij denken  bij  Pinksteren  vaak  automatisch  aan  de komst van de Heilige Geest. De adem van de Eeuwige  herschept  en  hernieuwt  de  aarde.  Dat  is  de Pinkstergedachte.

Tijdens  het  pinksterfeest  worden  wij  als  mensen aangespoord om actief  te worden en te blijven, om gevoed  te  worden  met  de  Heilige  Geest,  om het vuur  te  voelen  dat  ons  doet  leven.  We  mogen  geïnspireerd  raken  door  die geest, die ons nabij is en die God zelf  over ons heeft uitgestort. Het lijkt het feest te zijn van een bijzondere ervaring, een Godservaring. We worden aangemoedigd  om  ons  open  te  stellen  voor  die  ervaring  van  de Geest,  ervoor  te bidden, ons te laten verrassen en ons daardoor te laten leiden. Er zit zoveel in ons hoofd, veel meer dan ons hart vaak kan bevatten. Om daar bij te kunnen hebben we de Geest nodig. Het is duidelijk dat de heilige Geest werkt in ons innerlijke leven, in ons hart, onze geest, onze ziel.

De komst van de Heilige Geest in de wereld opent een enorme schat aan mogelijkheden  en is een geweldige  bron  van  inspiratie. De  viering van  het Pinksterfeest  daagt  ons uit,  om  die  rijkdom  van  Gods  Geest  te  ontdekken,  om  je ervoor te openen, om je te laten meenemen. Want de Heilige Geest kan en wil een  wereld  voor  ons  openen.  Een  wereld  van  woorden  en  ervaringen,  die  je niet  bedenkt,  maar  die  je  denken  totaal  kunnen  veranderen.  Daarom  is  het pinksterfeest zo’n mooi feest!

Veel  mensen  verlangen  naar  innerlijke  leiding  in  hun  leven.  Dat  er  woorden zijn waar je op kunt koersen en die houvast kunnen geven. Dat je hart vervuld wordt. Dan kan het fijn zijn om de vaste en zekere belofte mee te krijgen dat de Heilige Geest onze innerlijke leermeester zal zijn. Dat we een houvast hebben, dat we er niet alleen voor staan.

God  heeft  zijn  Heilige  Geest  tot  ons  gezonden.  De  Heilige  Geest  is  Gods diepste  wezen,  is  Gods  inspiratie,  Gods  creativiteit  en  is  meer  dan  alleen  het verbindingsstuk  tussen  Vader  en  Zoon,  tussen  God  en  mensen.  Het  is  de bron van liefde die God tot Schepper maakte, die God voor ons, en dus ook voor onze Heer  Jezus, tot Vader maakte.  Het is de Geest  van liefde die God deed besluiten in onze wereld te komen en ons lot te delen, in Jezus. Gods eigen toekomst die Hij op het spel zette om ons te redden. De Geest die God naast ons doet zijn, die onze naaste wil zijn.

We mogen leven in die nabijheid, in de adem van de heilige Geest. Luisterend, wachtend  en  biddend,  maar  ook  volop  aan  het  werk.  Met  een  hart  dat  klopt voor  God  en  mensen.  Een  levend  hart,  zoals  de  heilige  Geest  ons  dat  geven wil.  Alleen  de  Heilige  Geest  kan  ons  blijven  inspireren  om  te  leven  vanuit Gods liefde en vrede.

De goede herder

Ds. Chantal Schaap

Wie is God? Wie is Jezus?
En daar aan voorafgaand de vraag: wie ben ik?
Als christenen kunnen we de vraag: ‘Wie ben ik?’ niet los zien van de vraag: ‘Wie is God?’ ‘Wie is Jezus?’

In het licht van God en van Jezus kunnen we zelf zien wie we zijn als christen, of in ieder geval wie we proberen te zijn.

Gods naam betekent: Ik ben er, Ik ben bij je, Ik zal er zijn voor jou. Jezus geeft de naam van God gestalte. In verbondenheid met de Vader, laat Jezus zien wat Gods naam betekent. In verschillende eigenschappen, beelden en gelijkenissen laat Jezus een stukje van Gods aanwezigheid zien. Vragen we aan Jezus wie Hij is, dan horen we de bekende ‘Ik ben…’ uitspraken. Het meest bekend is misschien wel: ‘Ik ben de goede herder.’ Maar ook: ‘Ik ben de ware wijnstok.’ ‘Ik ben het licht der wereld.’

Lees meer De goede herder

Het feest van Pasen

Ds. Chantal Schaap

Pasen is het feest van de opstanding. We vieren dat Jezus uit de dood is opgestaan. Hij leeft! We vieren niet alleen de opstanding van Jezus met elkaar, maar Pasen geeft ons ook een nieuwe kijk op het leven. Pasen doet mensen anders in het leven staan, omdat het ons vertelt van Gods liefde. Pasen gaat over wat eigenlijk voortdurend in ons leven gebeurt: het is winter en er breekt lente door. Je faalt en krijgt een nieuwe kans. Je verliest en krijgt nieuw leven.

Lees meer Het feest van Pasen

Opstaan

Ds. Chantal Schaap

Op weg gaan, vallen, opstaan, nog eens vallen, overeind geholpen worden, weer opstaan…

Een  beweging  die  we  waarschijnlijk  allemaal  weleens  meegemaakt  hebben  of   gezien  hebben  bij mensen in onze naaste omgeving. Een beweging dieiedereen  op  een  of   andere  manier  wel  kent.  Gaan, vallen  en  opstaan,  het  hoort  bij  een  mensenleven.Het is bijna dagelijkse kost.
Maar  soms  kun  je  niet  verder,  ben  je  bang  om  te vallen,  lukt  het  niet  om  een  voet  te  verzetten,  laat staan om op te staan.

Lees meer Opstaan