Overdenking


Als overdenking een tweetal teksten van Gerard Reve

O God,
Ik sta op het punt op reis te gaan.
Ik weet niet, of het misschien mijn laatste reis is.
Ik wil U liefhebben.
Ik hoop, dat ik onderweg niemand enig ongeluk of ander kwaad zal berokkenen.
Ik wil proberen niet, of veel minder, te drinken.
Ik sta voor U.
Ik weet, dat ik, of ik veilig zal aankomen, dan wel onderweg verwonding, ziekte of dood zal vinden, U altijd toebehoor.
Want in leven en sterven zijt Gij in mij en ben ik in U.
Ik ga nu weg.
Vaarwel, o God.

Eigenlijk geloof ik niets, en twijfel ik aan alles, zelfs aan U.
Maar soms, wanneer ik denk dat Gij waarachtig leeft, dan denk ik, dat Gij Liefde zijt, en eenzaam, en dat, in dezelfde wanhoop, Gij mij zoekt zoals ik U.

Voorwoord, zomer 2018


door Femke Besançon

Beste Gemeente,

Aan het begin van de zomer is de ERN helaas opnieuw in een onzekere tijd beland. Binnen de kerkenraad wordt voorzichtig de draad weer opgepakt. Er is intensief contact met de nieuwe classis in NL. We hopen binnenkort een persoonlijk gesprek met enkele consulenten te organiseren. Een visitatie van de classis geschiedt normaal om de 4 jaar en is bedoeld om advies en goede raad van buitenaf te ontvangen. Werk in uitvoering dus …

De ERN werd 70 jaar geleden opgericht als vier huisgezinnenkerk. De groep groeide uit tot een bloeiende gemeente en is veel mensen tot steun geweest. Inmiddels is er veel veranderd, de (klein)kinderen van de pioniersfamilies beheersen de Nederlandse taal onvoldoende. Nieuwe aanwas uit Nederland is er nauwelijks. Heimwee naar het ver leden brengt ons echter niet verder. Voor nieuwe generaties is betrokkenheid bij een kerkgemeenschap minder vanzelfsprekend. Misschien moeten we openstaan voor andere kerkvormen. Hierbij kunnen we denken aan combinaties van kerk en cultuur of aan laagdrempelige bijeenkomsten op verschillende locaties.

Veranderen is moeilijk. Er bestaan tegenwoordig zelfs veranderingsmanagers. Mensen blijven nu eenmaal liever binnen de vertrouwde kring. Het vertrouwde en bekende geeft zekerheid en dat hebben we als mens nodig. Maar voor nieuwe ontwikkelingen is ruimte nodig en moeten we de beschutting van het vertrouwde proberen los te laten.

De zomer is een tijd van oogsten, in de afgelopen maanden hebben we veel energie in het beroepingsproces gestoken, helaas zonder het gewenste resultaat, maar de energie is niet verloren. We zijn dankbaar voor het werk dat de beroepingscommissie heeft verzet en zijn overtuigd dat de energie in een groeiproces werd gestoken. Dat groeiproces is nog in volle gang, maar we hebben veel hoop dat de ERN te zijner tijd de vruchten van dit proces zal plukken. De kerkenraad wenst u allen een mooie en inspirerende zomer toe.

PS Vaak is de zomer een goed moment voor het lezen van artikelen die het overdenken waard zijn:

https://www.groene.nl/artikel/godsdienst-is-niet-dom

Vriendelijke groeten,
Femke Besançon

Voorwoord, juni 2018


door Femke Besançon

Beste Gemeente,

In mijn persoonlijke leven haal ik graag de uittocht uit Egypte aan als metafoor voor de eerste stap naar een belangrijke verandering. Vluchten voor een tyran. In de haast je brood niet eens laten rijzen en als je op het laatste moment alsnog op de hielen wordt gezeten, maken dat je wegkomt op je laatste krachten. En dan… een wonder: God splijt de zee. Je kan er door, de zee sluit zich weer en je bent gered.

Moeten vluchten of, zoals in ons leven: een concreet doel bereiken. Maar als datgene gelukt is waar je naar streefde… als je op adem bent gekomen en eens rustig om je heen kijkt, wat zie je daar? Is alles dan meteen goed of begint het dan pas? De Israëlieten moesten nog 40 jaar door de woestijn toen de zee zich weer achter hen sloot en ze veilig waren voor de Egyptenaren.
40 jaar woestijn… Lees meer Voorwoord, juni 2018

Voorwoord, april 2018


door Femke Besançon

Beste Gemeente,

Op 8 april is het zover, dan gaan we met de gemeente beslissen of één van de kandidaten die de beroepingscommissie voordraagt onze volgende predikant zal worden. Als alles goed gaat, zou het dus zomaar kunnen dat dit de laatste keer is dat de kerkbrief uitkomt zonder dat we weten wie de komende jaren met ons mee zal lopen op onze weg naar de toekomst. Lees meer Voorwoord, april 2018

Voorwoord, maart 2018


door Ds Ruth van der Waall-Schaeffer

Beste Gemeente,

Midden in de veertigdagentijd komen we aan in maart. De veertigdagentijd, de „lijdenstijd“? Van verschillende predikanten hebben we de afgelopen weken boodschappen van hoop en verwachting gehoord. Arie-Jan van der Bom ging op 18 februari zelfs zo ver om alvast over de Emausgangers te preken omdat het in deze tijd belangrijk is om te weten en in het oog te houden wat er komen gaat: waar lopen we naar toe, waar doen we het voor?

Op 24 maart lazen we Marcus 9 en hoorden we in de preek van Hans Baart dat de plek die Marcus kiest in zijn evangelie om dit verhaal te plaatsen bijzonder is. Marcus had ook kunnen kiezen voor een „eind goed al goed“ en dit verhaal van voortleven juist na het verhaal van de opstanding kunnen plaatsen. Op deze manier had hij het kunnen gebruiken als bewijs van de mooie afloop. Door het middenin het evangelie te beschrijven, gebruikt Marcus volgens ds Baart de belofte van Jezus als een voorbeeld van hoop. Hoop die samengaat met ongeloof, maar ook met opwinding. Jezus neemt na de ervaring op de berg Petrus, Jacobus en Johannes weer mee naar beneden, de berg af. Het dagelijks leven weer in. Lees meer Voorwoord, maart 2018

Vrede


Een voorwoord door Ds Ruth van der Waall-Schaeffer

Bob Dylan heeft in 2016 de Nobelprijs voor de literatuur gekregen. Bij velen onder u zullen liedjes van hem opwellen. Een heel bekend lied is: “Blowin’ in the wind”. Geschreven in 1962 tegen de achtergrond van de oorlog in Vietnam en de beweging voor vrede en burgerrechten. De melodie is gedeeltelijk gebaseerd op een slavenlied ten tijde van de Amerikaanse burgeroorlog.

De Nobelprijs dankt zijn naam aan Alfred Nobel ( † 1896). Hij had in zijn testament bepaald dat jaarlijks een prijs uitgeloofd moet worden aan iemand die zich werkelijk verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van wetenschap, literatuur en vrede. Lees meer Vrede

Uit de kerkenraad


Beste Gemeente,

De komende maand zullen wij weer verschillende predikanten in ons midden verwelkomen.

De eerste zondag van de maand, die zoals elke maand om half 11 zal beginnen in plaats van om kwart voor tien, hebben we het thema “stenen stapelen”.

In de kerkbrief kunt u in een korte inleiding lezen wat u daarbij kunt verwachten. Als u iets wilt inbrengen is dit zoals altijd van harte welkom.

Voor elke zondag van november volgt hierna een korte introductie, geschreven door of over de predikant die zal voorgaan.
Tenslotte vragen wij ook uw aandacht voor 26 november: op deze zondag zullen wij op een bijzondere manier begeleid worden in het herdenken van onze overledenen.
Laten wij elkaar in november weer ontmoeten in ons kerkje waar de Eredienst op zondag altijd doorgaat.

Namens de Kerkenraad

Uit de kerkenraad


Beste Gemeente,

Het nieuwe schooljaar komt eraan, en ook in de ERN gaan we met frisse moed van start om er een geslaagd jaar van te maken. Dit jaar zal in het teken staan van veranderingen; onze gemeente zal beslissingen moeten nemen die onze toekomst gaan bepalen… De eerste en meest urgente beslissing is natuurlijk die over onze predikant!

We zijn vacant sinds 25 augustus. Als u dit leest is de beroepingscommissie definitief vastgesteld en zal zij snel bij elkaar komen. Omdat op het moment van dit schrijven nog een aantal onzekerheden bestaan over de samenstelling, krijgt u hierover een apparte nieuwsbrief met meer details. Lees meer Uit de kerkenraad

Het feest van Pasen

Ds. Chantal Schaap

Pasen is het feest van de opstanding. We vieren dat Jezus uit de dood is opgestaan. Hij leeft! We vieren niet alleen de opstanding van Jezus met elkaar, maar Pasen geeft ons ook een nieuwe kijk op het leven. Pasen doet mensen anders in het leven staan, omdat het ons vertelt van Gods liefde. Pasen gaat over wat eigenlijk voortdurend in ons leven gebeurt: het is winter en er breekt lente door. Je faalt en krijgt een nieuwe kans. Je verliest en krijgt nieuw leven.

Lees meer Het feest van Pasen

Opstaan

Ds. Chantal Schaap

Op weg gaan, vallen, opstaan, nog eens vallen, overeind geholpen worden, weer opstaan…

Een  beweging  die  we  waarschijnlijk  allemaal  weleens  meegemaakt  hebben  of   gezien  hebben  bij mensen in onze naaste omgeving. Een beweging dieiedereen  op  een  of   andere  manier  wel  kent.  Gaan, vallen  en  opstaan,  het  hoort  bij  een  mensenleven.Het is bijna dagelijkse kost.
Maar  soms  kun  je  niet  verder,  ben  je  bang  om  te vallen,  lukt  het  niet  om  een  voet  te  verzetten,  laat staan om op te staan.

Lees meer Opstaan