Op zoek naar recreatie

Ds Chantal Schaap


KB2015.07-01We staan aan het begin van de zomer. Het weer is al een tijdje zomers en de vakantie is in aantocht. Dat betekent voor velen, dat de tijd weer aangebroken is om op vakantie te gaan. Velen verruilen hun eigen woonplaats enige tijd voor een andere plaats, in het zuiden, ergen anders in Europa of zelfs nog verder weg. Steeds meer lijken mensen in onze maatschappij bezig te zijn met hun vakanties, reizen. Dat kan soms wel eens frustrerend en confronterend zijn voor mensen, die ongewild thuis blijven, om wat voor reden dan ook. Enerzijds gun je het anderen, eventuele kinderen, familie, vrienden of buren, van harte om op vakantie te gaan, om grote reizen te maken. Maar aan de andere kant besef je daardoor tegelijk je eigen onmogelijkheden en beperktheden. Dat kan veel verdriet doen. Daarom kan het goed zijn om te beseffen dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om op vakantie te gaan, om er even tussenuit te gaan, weg van alle dagelijkse beslommeringen, op zoek naar zon en vertier.Voor velen is vakantie erg belangrijk, niet alleen omdat ze dan even alles kunnen laten voor wat het is, even afstand kunnen nemen van alle dagelijkse beslommeringen en zorgen, maar ook omdat ze tijdens hun vakantie rust kunnen vinden en tijd voor zichzelf en hun gezin, familie of vrienden. Even een tijdje geen post of telefoon en even geen verplichtingen rondom werk, sport en andere sociale aangelegenheden. Tijdens hun vakantie gaan veel mensen naar zogenaamde recreatieplaatsen, waar ze kunnen ontspannen en even op adem kunnen komen.
De meeste mensen zullen op deze recreatieplaatsen echter niet zo snel denken aan het feit dat het woord ‘recreatie’ samen hangt met het Bijbelse woord voor scheppen. Creëren betekent scheppen, en recreëren betekent dan opnieuw scheppen. Wanneer mensen dus gaan recreëren, dan kan dat betekenen dat ze een soort proces van herscheppen ondergaan, van opnieuw creëren. Hun vaak drukke bestaan vol met afspraken, verplichtingen, beslommeringen en zorgen heeft het leven wat uit balans gebracht. Weinig aandacht voor vrije tijd, ontspanning en rust. Door te recreëren, op vakantie te gaan, hopen ze weer als herboren terug te komen in hun dagelijkse leven. Zo kunnen ze er weer vol goede moed en nieuwe energie tegenaan na de vakantie, het begin van een nieuw seizoen.
De bijbel vertelt ons veel over God als schepper. Niet alleen heeft God de hemel en aarde geschapen, maar ook mensen en dieren. Bovendien blijft God met zijn schepping bezig. Hij is erbij betrokken en wil zijn schepping steeds opnieuw herscheppen om haar te maken tot wat hij voor ogen heeft.
God gaf zijn schepping leefregels, aanwijzingen voor het goede leven, en hij sloot een eeuwig verbond met zijn schepselen. In Jezus Christus heeft God zich geopenbaard en heeft hij ons duidelijk gemaakt dat zijn koninkrijk, een geheel nieuwe schepping, de ware recreatie, eens zal komen.
Velen trekken er de komende weken op uit, de één nog verder dan de ander. Op zoek naar rust, ontspanning, op zoek naar recreatie. Daarbij mogen we weten dat uiteindelijk de ware recreatie, de herschepping ligt bij God, die wij mogen kennen door zijn zoon Jezus Christus. Bij hem kunnen we altijd terecht, op zoek naar rust, ontspanning en recreatie. Laten we dat in gedachten houden, waar we ook zijn deze zomer!
Een goede en fijne vakantietijd toegewenst!