Opstaan

Ds. Chantal Schaap

Op weg gaan, vallen, opstaan, nog eens vallen, overeind geholpen worden, weer opstaan…

Een  beweging  die  we  waarschijnlijk  allemaal  weleens  meegemaakt  hebben  of   gezien  hebben  bij mensen in onze naaste omgeving. Een beweging dieiedereen  op  een  of   andere  manier  wel  kent.  Gaan, vallen  en  opstaan,  het  hoort  bij  een  mensenleven.Het is bijna dagelijkse kost.
Maar  soms  kun  je  niet  verder,  ben  je  bang  om  te vallen,  lukt  het  niet  om  een  voet  te  verzetten,  laat staan om op te staan.

In  de  veertigdagentijd  leven  we  met  extra  aandacht toe  naar  Pasen.  We  zijn  samen  met  Jezus  op  weg.We proberen meer tijd te maken voor bezinning, we richten  ons  meer  op  God  en  proberen  wellicht  ietssoberder  te  leven  op  weg  naar  Pasen.  De  weg  die Jezus ging, zeker in zijn laatste uren, was moeilijk.

In  de  verschillende  beelden  van  zijn  kruisweg,  zien we  hoe  hij  valt,  opstaat,  weer  valt.  We  zien  hoe  hij lijdt,  hoe  hij  bespot,  maar  ook  gesteund  wordt,  en hoe  hij  zelf   aandacht  heeft  voor  de  mensen  om hem heen. Veel mensen herkennen  in  die gang  van Jezus de pijn in hun eigen leven en dat van anderen om hen heen. We kennen allemaal onze momenten van  vallen,  weer  op  krabbelen  en  opstaan,  verdergaan.

Het  verhaal  van  Jezus  gaat  gelukkig  verder  na  zijn dood aan het kruis. Hij valt, maar hij staat weer op. God heeft hem gered. De dood heeft  niet het  laatste  woord.  Het  laat  ons  zien  dat  Gods  liefde,  dat liefde, het laatste woord heeft. In Jezus zien we hoe kwetsbaar  het  menselijk  bestaan  kan  zijn.  Dat  hetleven vallen en opstaan is. Maar we zien ook dat er niets gebeurt als je niet durft te vallen. Door Jezus mogen wij weten dat Goddaar is als wij vallen, om ons op te vangen en uit de diepte te tillen. We mogenweten dat God er is. Dat Hij er is om alles wat het leven ons brengt op te vangen en om alles wat goed is, liefde is en rechtvaardig is, levend te houden.
Wie dat gelooft, staat anders in het leven. Wie dat gelooft, durft te vallen, wantdie weet van een God die daarin naast je staat, die met je mee gaat, die je nietlaat vallen.

Laten we samen op weg gaan, met Jezus, op zoek naar het geheim van Pasen,met vallen en opstaan!

Jullie vragen
hoe is de opstanding der doden? Ik weet het niet.
Jullie vragen
wanneer is de opstanding der doden? Ik weet het niet.
Jullie vragen
komt er een opstanding der doden? Ik weet het niet.
Jullie vragen
komt er geen opstanding der doden? Ik weet het niet.
Ik weet alleen waarnaar jullie niet vragen: de opstanding van hen die leven.
Ik weet alleen waartoe Hij ons oproept: tot opstanding vandaag en nu.
(Gedicht door KurtMarti)