Pinksteren

Ds. Chantal Schaap

Pinksteren

Het is een vreemd, ongrijpbaar feest:
de nederdaling van de Geest.

Wat vlammen en geruis van wind,
een taal, die nieuwe woorden vindt.

Nu dalen er geen eng’len neer,
ver lijkt de opgestane Heer.

Er is een wonder voor ons oog:
uit sintels rijst een vlam omhoog.

Er is een wonder voor ons oor:
Gods Geest vindt bij de mens gehoor.

Wie Hem verried, getuigt van Hem,
wie Hem verliet, spreekt met Zijn stem.

Het is een vreemd, onzegbaar feest:
de woord-geboorte van de Geest.

En in de Geest daalt onze Heer
voor eeuwig in ons midden neer!

(Nel Benschop)

Pinksteren  is  de  vijftigste  dag  na  het  paasfeest.  Wij denken  bij  Pinksteren  vaak  automatisch  aan  de komst van de Heilige Geest. De adem van de Eeuwige  herschept  en  hernieuwt  de  aarde.  Dat  is  de Pinkstergedachte.

Tijdens  het  pinksterfeest  worden  wij  als  mensen aangespoord om actief  te worden en te blijven, om gevoed  te  worden  met  de  Heilige  Geest,  om het vuur  te  voelen  dat  ons  doet  leven.  We  mogen  geïnspireerd  raken  door  die geest, die ons nabij is en die God zelf  over ons heeft uitgestort. Het lijkt het feest te zijn van een bijzondere ervaring, een Godservaring. We worden aangemoedigd  om  ons  open  te  stellen  voor  die  ervaring  van  de Geest,  ervoor  te bidden, ons te laten verrassen en ons daardoor te laten leiden. Er zit zoveel in ons hoofd, veel meer dan ons hart vaak kan bevatten. Om daar bij te kunnen hebben we de Geest nodig. Het is duidelijk dat de heilige Geest werkt in ons innerlijke leven, in ons hart, onze geest, onze ziel.

De komst van de Heilige Geest in de wereld opent een enorme schat aan mogelijkheden  en is een geweldige  bron  van  inspiratie. De  viering van  het Pinksterfeest  daagt  ons uit,  om  die  rijkdom  van  Gods  Geest  te  ontdekken,  om  je ervoor te openen, om je te laten meenemen. Want de Heilige Geest kan en wil een  wereld  voor  ons  openen.  Een  wereld  van  woorden  en  ervaringen,  die  je niet  bedenkt,  maar  die  je  denken  totaal  kunnen  veranderen.  Daarom  is  het pinksterfeest zo’n mooi feest!

Veel  mensen  verlangen  naar  innerlijke  leiding  in  hun  leven.  Dat  er  woorden zijn waar je op kunt koersen en die houvast kunnen geven. Dat je hart vervuld wordt. Dan kan het fijn zijn om de vaste en zekere belofte mee te krijgen dat de Heilige Geest onze innerlijke leermeester zal zijn. Dat we een houvast hebben, dat we er niet alleen voor staan.

God  heeft  zijn  Heilige  Geest  tot  ons  gezonden.  De  Heilige  Geest  is  Gods diepste  wezen,  is  Gods  inspiratie,  Gods  creativiteit  en  is  meer  dan  alleen  het verbindingsstuk  tussen  Vader  en  Zoon,  tussen  God  en  mensen.  Het  is  de bron van liefde die God tot Schepper maakte, die God voor ons, en dus ook voor onze Heer  Jezus, tot Vader maakte.  Het is de Geest  van liefde die God deed besluiten in onze wereld te komen en ons lot te delen, in Jezus. Gods eigen toekomst die Hij op het spel zette om ons te redden. De Geest die God naast ons doet zijn, die onze naaste wil zijn.

We mogen leven in die nabijheid, in de adem van de heilige Geest. Luisterend, wachtend  en  biddend,  maar  ook  volop  aan  het  werk.  Met  een  hart  dat  klopt voor  God  en  mensen.  Een  levend  hart,  zoals  de  heilige  Geest  ons  dat  geven wil.  Alleen  de  Heilige  Geest  kan  ons  blijven  inspireren  om  te  leven  vanuit Gods liefde en vrede.