Stap voor stap op weg naar Pasen

Ds. Chantal Schaap


KB2016.02-01De veertigdagentijd is de voorbereidingstijd op Pasen. Oorspronkelijk was het een periode waarin nieuwe gelovigen zich klaarmaakten voor hun doop tijdens het Paasfeest. Later werd het een tijd van boetedoening en tegenwoordig is de veertigdagentijd vooral een tijd van bezinning en reflectie. Het is een periode waarin we onszelf stilzetten om na te denken over ons leven en onze relatie met God. Om even op adem te komen en op die manier toe te leven, stap voor stap, naar Pasen.

We volgen een man op reis. Een reis die begint in de woestijn en eindigt in een tuin. Een reis over hoge toppen, maar ook door diepe dalen. Een reis waarop we veel meemaken, waarop we onszelf en elkaar tegenkomen, maar waarop we ook steeds opnieuw ervaren dat er een God is die met mensen meegaat. We gaan met Jezus op pad. Een man die de wereld wil redden, die een einde wil maken aan het eeuwige lijden van de mens, die het kwaad de wereld uit wil helpen. Een man met een verhaal over een nieuw koninkrijk met andere begrippen en nieuwe gebruiken: ‘de laatste wordt de eerste, de heerser een dienaar en de onderdrukte een vrij mens.’ Zijn woorden worden niet begrepen. Hij maakt vrienden, maar ook vele vijanden. Een jood die op reis gaat door Israël. Een reis die niet zonder spanning en gevaar is, ook in zijn tijd. Uiteindelijk brengt de reis hem naar Jeruzalem. Daar staat hem vernedering, lijden en de dood te wachten.

Wij gaan met hem mee, als pelgrims trekken we met hem op. We volgen hem in zijn gevecht tegen de verzoekingen en in zijn strijd om de weg van het lijden tot het eind toe te gaan. We horen hem raadselachtig spreken en zien hem optreden vol liefde en genade. We stellen hem voor ogen als onze grote inspirator, de man die laat zien hoe wij mensen bedoeld zijn. We lopen met hem mee, stap voor stap, naar het kruis en wenden onze blik af. We stellen hem voor ogen als onze heiland, de man die onze zonden op zich nam. Zo brengt de veertigdagentijd ons dichter bij Jezus. We verbinden ons kleine verhaal opnieuw met zijn grote verhaal. Een verhaal van lijden en pijn, maar ook van opstanding en inspiratie om te leven. Dat verhaal voltrekt zich iedere keer opnieuw in ons hart en in ons hoofd. We zoeken en vinden woorden en gebaren, gebruiken en gebeden, die de kerk van alle eeuwen heeft gebruikt om dat verhaal te vertellen. De veertigdagentijd maakt ons klaar voor Pasen, wanneer we zijn opstanding en genade met nieuwe verwondering en dankbaarheid mogen vieren.

Naar Jezus voor ogen, Marleen Hengelaar-Rookmaker (red.), Amsterdam, 2012 en Intercity bestemming Pasen, Raad van Kerken Nederland, Hilversum, 2006