Toekomst


Ds. Chantal Schaap

KB2016.06-01Of het nu over onze eigen toekomst gaat of over de toekomst van de kerk, we beseffen het maar al te goed: de toekomst ligt niet in onze handen.

Misschien denkt u er achteraan: gelukkig maar! Stel je voor dat de toekomst van ons zou afhangen. Stel je voor dat we zelf zouden moeten zorgen voor het slagen van onze eigen toekomst of voor de toekomst van de kerk. Natuurlijk hebben we er tot op zekere hoogte invloed op. De keuzes die we maken bepalen voor een deel hoe onze toekomst eruit ziet. Maar daarnaast zijn er zoveel andere dingen waar we weinig tot geen invloed op hebben. Allerlei dingen in het leven die ons overkomen, die gebeuren, zonder dat we erom gevraagd hebben of er voor gekozen hebben. Dat doet ons ook steeds beseffen dat de toekomst niet in onze handen ligt.

Als Christenen verwachten we een hoopvolle toekomst van God. Bij alles wat ons bezig houdt, onze plannen, vooren tegenspoed, onze dagelijkse beslommeringen, weten we: ons leven is in Gods handen. Onze toekomst dus ook. Morgen, overmorgen, wij weten niet wat de toekomst ons brengt, dat ligt in Zijn handen. Maar het is niet zo gemakkelijk als het lijkt om ook daadwerkelijk naar die wetenschap te leven.

We weten dat de toekomst in Gods handen ligt, maar we ontkomen er bijna niet aan om ons toch van tijd tot tijd bijvoorbeeld zorgen te maken over de toekomst van onze gemeente. Als we kijken naar de opkomst van het kerkbezoek, de betrokkenheid bij de kringen en de opkomst bij de verschillende activiteiten die worden georganiseerd, dan kan ons dat zorgen baren, zorgen over de toekomst van de gemeente. Zonder dat we er erg in hebben, kunnen we daarin gevangen raken en komen we in een neerwaartse spiraal terecht. De zorgen nemen de overhand en we verliezen alle mooie en positieve dingen uit het oog.

Jezus sprak ook over zorgen. Hij had weet van wat er allemaal kan gebeuren in een mensenleven. Hij is mens geworden onder de mensen. Hij weet van onze zorgen, onze twijfels en onzekerheden als het gaat over de toekomst. Maar wij mogen weten dat we daarin niet alleen zijn. God zal voor ons zorgen, zoals Hij ook zorg draagt voor de vogels in de lucht en de bloemen in het veld. We kunnen ons zorgen maken over de kerk, over onze gemeente of onze kinderen en kleinkinderen nog wel naar de kerk zullen gaan. Hebben wij die toekomst in onze handen? De toekomst ligt in Gods handen. ‘Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf,’ zegt Jezus (Matt. 6 : 34).

Als gemeente willen we met elkaar nadenken over de toekomst, plannen maken, vooruit kijken. U bent allen van harte uitgenodigd om daar uw bijdrage aan te leveren. Laten we daarbij uitgaan van al het goede, mooie en positieve dat er is. Wetende dat we er niet alleen voor staan, vertrouwende op Gods zorg, want de toekomst ligt in Zijn handen.