Uit de kerkenraad


Beste Gemeente,

Het nieuwe schooljaar komt eraan, en ook in de ERN gaan we met frisse moed van start om er een geslaagd jaar van te maken. Dit jaar zal in het teken staan van veranderingen; onze gemeente zal beslissingen moeten nemen die onze toekomst gaan bepalen… De eerste en meest urgente beslissing is natuurlijk die over onze predikant!

We zijn vacant sinds 25 augustus. Als u dit leest is de beroepingscommissie definitief vastgesteld en zal zij snel bij elkaar komen. Omdat op het moment van dit schrijven nog een aantal onzekerheden bestaan over de samenstelling, krijgt u hierover een apparte nieuwsbrief met meer details.

We zijn erg blij met en dankbaar voor de enthousiaste bijdrage van alle gastpredikanten die wij komende maanden mogen ontvangen in ons midden en beseffen hoe confortabel het is dat op het moment van het uitkomen van deze kerkbrief alle gastpredikanten tot eind 2017 al ingepland staan. Dat is veel werk geweest en dank gaat hiervoor uit naar Johan van den Burg.

Ook het feit dat de Kerkbrief weer (welliswaar in beknopte vorm) is uitgekomen is niet vanzelf ge-gaan; dank hiervoor aan Maarten van der Vlies en Mieneke Start.

De komende maanden zullen we elkaar moeten vasthouden, samen gemeente zijn, ook zonder vaste predikant. Laten we proberen de kringen draaiende te houden en af en toe iets te organiseren. Sommige van onze gastpredikanten komen langer dan alleen een weekeinde en staan zeker open om ook buiten de eredienst iets met onze gemeente te doen. Als u een idee heeft, twijfel niet om het uit te voeren en, mocht u hiervoor hulp nodig hebben, om contact op te nemen met de Kerkenraad. Actief blijven als gemeente is altijd belangrijk, maar gezien de huidige situatie nog veel meer.

Mocht u behoefte hebben aan een gesprek of een advies of is er in uw leven, of in dat van uw dierbaren, iets aan de hand waarvoor u concreet pastorale hulp nodig heeft, neemt u dan ook even contact op met de Kerkenraad. Misschien kunnen we elkaar helpen. Er zijn ook predikanten geweest die hebben aangegeven ons in deze periode te willen bijstaan. Zo nodig kunnen we u dus in contact brengen met iemand.

Deze maand september begint op 3 september, een dienst waarin onze oudpredikant Henk Spoelstra avondmaal met ons zal vieren.Ook op 17 september, tijdens de rentrée van de ERN (waarover u verderop meer kunt lezen) verwelkomen wij een oudpredikant; Harrie de Reus zal voorgaan in la Celle Saint Cloud bij Leandra en Laurent Choay. Een mooie start van het nieuwe jaar, met vertrouwde gezichten.
Wij hopen u met bovenstaande vertrouwen te hebben gegeven dat onze gemeente actief door zal gaan, dat we er voor gaan met zijn allen en dat we elkaar blijven vasthouden. We hopen vooral u weer te kunnen verwelkomen in september en wij wensen u een zeer goede start van dit nieuwe jaar!

De Kerkenraad van de ERN