Voorwoord, april 2018


door Femke Besançon

Beste Gemeente,

Op 8 april is het zover, dan gaan we met de gemeente beslissen of één van de kandidaten die de beroepingscommissie voordraagt onze volgende predikant zal worden. Als alles goed gaat, zou het dus zomaar kunnen dat dit de laatste keer is dat de kerkbrief uitkomt zonder dat we weten wie de komende jaren met ons mee zal lopen op onze weg naar de toekomst.

Maar de maand april start al een zondag eerder: op 1 april is het Pasen en dan zullen wij de nieuwe kaars de kerk in dragen. Zoals elk jaar zal het licht van die nieuwe kaars zich verspreiden in de gemeente omdat iedereen zijn eigen kaars aan dat licht mag aansteken. De kerk zal een lang moment vol met brandende kaarsen zijn. Kaarsen die aangestoken zijn aan de Paaskaars, of aan de kaars van uw naaste. Licht dat de kerk ingedragen wordt en zich verspreidt omdat iedereen het aan elkaar doorgeeft. Licht dat wij zullen proberen met ons mee te dragen in onze harten, zodat we het ook kunnen verspreiden buiten de kerk.
Ds. Johan Mulder zal voorgaan in deze dienst en met de kinderen zullen we het veertigdagenproject afsluiten met een feestelijke kindernevendienst.

Op 8 april mogen wij ds. Frits de Lange verwelkomen in ons midden. Ds. De Lange was jarenlang predikant in de ERN en is dus een oud e bekende van de gemeente. Verderop in deze Kerkbrief kunt u een ingezonden overdenking lezen.

8 april is zoals gezegd ook de datum dat we mogen stemmen over de nieuwe predikant. Dit zal na de koffie gebeuren in de koffiezaal.
Mocht u er niet bij kunnen zijn, dan kunt u een machtiging inleveren bij één van de ouderlingen. Hierover volgt nog een nieuwsbrief.

Ds. Marijke Kwant zal het op 15 april met ons hebben over bidden. Zij schrijft verderop in de kerkbrief een korte kennismaking en een inleiding over het onderwerp. Omdat het schoolvakantie is, is er geen kindernevendienst deze zondag. Er zal echter wel een activiteit voor eventueel aanwezige kinderen zijn, die met het thema van de dienst te maken heeft.

Een andere oud predikant mogen we de zondag erna verwelkomen: op 22 april zal ds. Rienk Lanooy voorgaan.

Ook op zondag 29 april zien we weer een oude bekende terug: ds. Aafke Zaal zal dan weer in ons midden zijn. Tijdens deze dienst zullen we samen avondmaal vieren.

Wij hopen ook in april weer een gezellig volle koffiezaal te treffen om lekker na te praten over elke dienst!

Namens de kerkenraad,
Femke Besançon