Een nieuwe predikant voor de ERN


door Froukje Wiersma-Depreux

Beste Gemeente,

De Kerkenraad is zeer verheugd U te kunnen meedelen dat dominee Hans Baart uit Driebergen het beroep van de ERN heeft aangenomen. Hij bedankt de gemeente voor het vertrouwen dat ze hiermee stelt in een persoon die ze nog maar een klein beetje kent. Omgekeerd geldt ook voor Hans Baart dat hij de gemeente nog maar een klein beetje kent, maar de mensen die hij mocht ontmoeten hebben hem deels op zijn gemak gesteld en deels geïnspireerd om de grote stap naar de stad Parijs te wagen.

Een grote stap is het zeker, terecht spreekt dominee Baart de hoop uit dat onze aanstaande verbintenis gezegend mag zijn met trouw, inspiratie, verrassingen, creativiteit, genegenheid, vergevingsgezindheid, doorzettingsvermogen, hoop en toekomst; woorden die vlees worden waar de Eeuwige zijn mensen zegent en waar mensen in zijn zegen willen voortgaan.

De Kerkenraad is hoopvol dat de gemeente met deze beroeping een nieuw evenwicht voor een stabiele toekomst zal vinden. We hopen op een vruchtbare samenwerking. De officiële datum van de intrededienst wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.