Voorwoord, zomer 2018


door Femke Besançon

Beste Gemeente,

Aan het begin van de zomer is de ERN helaas opnieuw in een onzekere tijd beland. Binnen de kerkenraad wordt voorzichtig de draad weer opgepakt. Er is intensief contact met de nieuwe classis in NL. We hopen binnenkort een persoonlijk gesprek met enkele consulenten te organiseren. Een visitatie van de classis geschiedt normaal om de 4 jaar en is bedoeld om advies en goede raad van buitenaf te ontvangen. Werk in uitvoering dus …

De ERN werd 70 jaar geleden opgericht als vier huisgezinnenkerk. De groep groeide uit tot een bloeiende gemeente en is veel mensen tot steun geweest. Inmiddels is er veel veranderd, de (klein)kinderen van de pioniersfamilies beheersen de Nederlandse taal onvoldoende. Nieuwe aanwas uit Nederland is er nauwelijks. Heimwee naar het ver leden brengt ons echter niet verder. Voor nieuwe generaties is betrokkenheid bij een kerkgemeenschap minder vanzelfsprekend. Misschien moeten we openstaan voor andere kerkvormen. Hierbij kunnen we denken aan combinaties van kerk en cultuur of aan laagdrempelige bijeenkomsten op verschillende locaties.

Veranderen is moeilijk. Er bestaan tegenwoordig zelfs veranderingsmanagers. Mensen blijven nu eenmaal liever binnen de vertrouwde kring. Het vertrouwde en bekende geeft zekerheid en dat hebben we als mens nodig. Maar voor nieuwe ontwikkelingen is ruimte nodig en moeten we de beschutting van het vertrouwde proberen los te laten.

De zomer is een tijd van oogsten, in de afgelopen maanden hebben we veel energie in het beroepingsproces gestoken, helaas zonder het gewenste resultaat, maar de energie is niet verloren. We zijn dankbaar voor het werk dat de beroepingscommissie heeft verzet en zijn overtuigd dat de energie in een groeiproces werd gestoken. Dat groeiproces is nog in volle gang, maar we hebben veel hoop dat de ERN te zijner tijd de vruchten van dit proces zal plukken. De kerkenraad wenst u allen een mooie en inspirerende zomer toe.

PS Vaak is de zomer een goed moment voor het lezen van artikelen die het overdenken waard zijn:

https://www.groene.nl/artikel/godsdienst-is-niet-dom

Vriendelijke groeten,
Femke Besançon