Woensdag 25 december – Kerkdienst

Voorganger: ds Casper van Dorp
Ouderling van dienst: Cees van Nes
Orgel: Hans Lammers
Kosters: Ria en Ko Franse
2e collecte: Kerk in actie

Aanvang 9.45 uur
172 boulevard Vincent Auriol
75013 Paris
Metro Place d’Italie