Zaterdag 21 september – Beleidsmiddag kerkenraad

In de pastorie in Suresnes