Zomer


Ds. Chantal Schaap

Notre Dame des flots, Cap Ferret

De zomer is weer in aantocht. We sluiten een seizoen af waarin we elkaar op verschillende momenten hebben mogen ontmoeten. Tijdens de kerkdiensten, de kringen, bezoekjes, vergaderingen en andere activiteiten van onze gemeente. Nu breekt er voor velen een tijd van rust aan. We leven toe naar de zomerperiode en onze vaak drukke levens komen even tot stilstand. Minder druk op het werk, sport en andere activiteiten liggen even stil, de examens zijn voorbij en de kinderen gaan even niet naar school. De zomer is vaak een tijd om het even wat rustiger aan te doen, te genieten van het mooie weer en wellicht er op uit te trekken, op vakantie te gaan of juist om in de stad te blijven en te genieten van alles wat zij te bieden heeft.
In het liedboek staan veel verschillende liederen, maar een echt zomerlied kent het liedboek niet. Er zijn wel liederen waarin de zomer genoemd wordt, maar die gaan snel door naar de herfst en de andere seizoenen. De zomer is wellicht niet belangrijk genoeg om een heel lied aan te wijden. Toch is dat opmerkelijk als we bedenken dat veel mensen met genoegen uitkijken naar de zomer. Vanaf het najaar kijken we uit naar het voorjaar en in het voorjaar naar de zomer. We verlangen naar het licht en de warmte van de zon en de natuur die volop tot bloei komt. Maar toch hebben we blijkbaar meer met de duisternis. In het liedboek zijn heel veel liederen te vinden over het licht dat de duisternis zal verdrijven en hoe wij daar naar verlangen. We kijken vol hoop en verwachting uit naar Jezus Christus die zal komen als het licht dat onze duisternis verlichten zal. Opmerkelijk is het dan, dat als het licht dan gaat schijnen, we enigszins stil blijven in de kerk en geen liederen hebben om hier woorden aan te geven. Wat is de zomer voor ons? Waar denken we dan aan? Aan buiten leven, terrasjes, zon, zee en strand, vrolijkheid en vakantie?
Er is één lied dat ons daar iets over lijkt te vertellen: ‘Eens komt de grote zomer’. Een van de weinige liederen waarin de zomer genoemd wordt.

Eens komt de grote zomer
waarin zich ’t hart verblijdt.
God zal op aarde komen
met groene eeuwigheid.
De hemel en de aarde
wordt stralende en puur.
God zal zich openbaren
in heel zijn creatuur.

Geen woord kan het bereiken,
het is aan niets gelijk,
met niets te vergelijken
dat schone koninkrijk.
Als God zich openbaren
zal op de jongste dag
dan zullen wij ervaren
wat Hij met ons vermag.

Liedboek 747: 1 en 2

Het lied is opgenomen in de rubriek ‘Voleinding’. Het lied verwoordt wat Jezus in de evangeliën over de zomer zegt, bijvoorbeeld in Lucas 21: 29-31 ‘Kijk naar de vijgenboom en al de andere bomen. Als je ziet dat ze uitlopen, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het koninkrijk van God nabij is.’ De zomer als een gelijkenis. De zomer als metafoor voor het koninkrijk van God. De zomer is als een onbezorgde tijd, de vrijheid na een druk schooljaar, vakantie na een lang jaar van werken. De zomer is een beeld van de grote zomer die komen zal waarin God zich openbaart aan heel zijn schepping. Daar mogen we met elkaar naar uitkijken vol verwachting en met vertrouwen. Laten we daar aan denken als we weer genieten van de zomer die voor ons ligt, als we onze dagelijkse bezigheden even op een lager pitje zetten, er tussenuit knijpen om nieuwe energie op te doen. Hopelijk mogen we dan na de zomer weer vol goede moed en energie aan een nieuw seizoen beginnen!
Een fijne zomer gewenst!