Zondag 14 juni – Activiteit na de dienst

Leerhuis – Geestkracht: heb je de geest, krijg je de geest, waar zien we de geest in de Bijbel?