Zondag 14 oktober – Kerkdienst

Aanvang 9.45 uur
Kort

Voorganger Ds. Aafke Zaal
Ouderling van dienst Leandra Choay
Orgel Hans Lammers
Koster Ria en Ko Franse
2e collecte Kerk in Actie