Zondag 15 oktober – Kerkdienst (Kerk+YouTube)

Voorgangers: ds. Joost Röselaers
ds.
Ruth van der Waall
Ouderling van dienst: Rianne Courtin
Organist: Hans Lammers
Collecte: CASP

Dienst in de kerk en via YouTube
Aanvang 9:45