Zondag 21 oktober – Kerkdienst

Aanvang 9.45 uur
Kindernevendienst

Voorganger Ds. Harrie de Reus
Ouderling van dienst Cees van Nes
Orgel Hans Lammers of Ly-Lan Magniaux
Koster Ria en Ko Franse
2e collecte Restos du Coeur

Zondag 21 oktober – Kerkdienst

Aanvang 9.45 uur
Kindernevendienst

Voorganger Ds. Harrie de Reus
Ouderling van dienst Cees van Nes
Orgel Hans Lammers of Ly-Lan Magniaux
Koster Ria en Ko Franse
2e collecte Restos du Coeur