Zondag 26 januari – Kerkdienst (kort)

Voorganger: ds Ruth van der Waall-Schaeffer
Ouderling van dienst: Cees van Nes
Orgel: Hans Lammers
Kosters: Ria en Ko Franse
2e collecte: Les Restos du cœur

Aanvang 9.45 uur
172 boulevard Vincent Auriol
75013 Paris
Metro Place d’Italie