Zondag 29 december – Kerkdienst

Avondmaal

Voorganger: ds Ruth van der Waall-Schaeffer
Ouderling van dienst: Froukje (namens de kerkenraad)
Orgel: Johan van den Burg
Kosters: Ria en Ko Franse
2e collecte: Action contre la faim

Aanvang 9.45 uur
172 boulevard Vincent Auriol
75013 Paris
Metro Place d’Italie