Zondag 4 augustus – Kerkdienst


Voorganger: ds Wies Houweling
Ouderling van dienst: Cees van Nes
Koster: Ria en Ko Franse
Orgel: Hans Lammers
2e collecte: Kerk in actie

Aanvang 9.45 uur
172 boulevard Vincent Auriol
75013 Paris
Metro Place d’Italie