Zondag 4 juli – Kerkdienst (Kerk+Zoom)

Voorganger: ds Ruth van der Waall-Schaeffer
Ouderling van dienst: Rianne Courtin
Orgel: Johan van den Burg
Koster: Ria & Ko Franse
Collecte: nnb

Aanvang 9.45 uur
172 boulevard Vincent Auriol
75013 Paris
Métro Place d’Italie
Zoom
YouTube