Kerkdiensten

De zondaagse eredienst vormt de kern van het gemeenteleven. In de meeste diensten gaat de vaste predikant, ds. Chantal Schaap, voor. Een aantal keren per jaar worden gastpredikanten uit Nederland uitgenodigd om voor te gaan.
Iedere zondag kunt u een kerkdienst bijwonen in de Nederlandse taal.Voor velen blijkt de moedertaal een belangrijk element om het geloof en de persoonlijke emoties te verwoorden.
Daarnaast zijn de diensten een belangrijke ontmoetingsplaats. Zo is er na de kerkdienst gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken.
De Nederlandse gemeente vormt vaak een liaison tussen de Nederlandse en de Franse taal en traditie. Bijzondere diensten zoals Kerst, Pasen, maar ook doop-, huwelijks- of uitvaartdiensten zijn dan ook vaak tweetalig van opzet.
De dienst begint elke zondag om 9.45 uur, 172, Boulevard Vincent Auriol te Parijs.

Zondag 25 februari - Kerkdienst

Voorganger
Ouderling van dienst
Orgel
Oppas
Koster
Tweede collecte
Ds Hans Baart
Cees van Nes
Hans Lammers
Ria Franse
Ria en Ko Franse
Abbé Pierre