Kerkdiensten

De zondagse eredienst vormt de kern van het gemeenteleven. In de meeste diensten gaat de vaste predikant voor. Een aantal keren per jaar worden gastpredikanten uit Nederland uitgenodigd om voor te gaan.
Iedere zondag kunt u een kerkdienst bijwonen in de Nederlandse taal.Voor velen blijkt de moedertaal een belangrijk element om het geloof en de persoonlijke emoties te verwoorden.
Daarnaast zijn de diensten een belangrijke ontmoetingsplaats. Zo is er na de kerkdienst gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken.
De Nederlandse gemeente vormt vaak een liaison tussen de Nederlandse en de Franse taal en traditie. Bijzondere diensten zoals Kerst, Pasen, maar ook doop-, huwelijks- of uitvaartdiensten zijn dan ook vaak tweetalig van opzet.
De dienst begint elke zondag om 9.45 uur, 172 boulevard Vincent Auriol te Parijs.

Zondag 24 maart - Kerkdienst

Voorganger
Ouderling van dienst
Koster
Orgel
ds Ruth van der Waall-Schaeffer
Cees van Nes
Ria en Ko Franse
Hans Lammers

Zondag 31 maart - Kerkdienst

Voorganger
Diaken
Koster
Orgel
ds Ruth van der Waall-Schaeffer
Leandra Choay
Ria en Ko Franse
Johan van den Burg