Kerkdiensten

De zondaagse eredienst vormt de kern van het gemeenteleven. In de meeste diensten gaat de vaste predikant voor. Een aantal keren per jaar worden gastpredikanten uit Nederland uitgenodigd om voor te gaan.
Iedere zondag kunt u een kerkdienst bijwonen in de Nederlandse taal.Voor velen blijkt de moedertaal een belangrijk element om het geloof en de persoonlijke emoties te verwoorden.
Daarnaast zijn de diensten een belangrijke ontmoetingsplaats. Zo is er na de kerkdienst gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken.
De Nederlandse gemeente vormt vaak een liaison tussen de Nederlandse en de Franse taal en traditie. Bijzondere diensten zoals Kerst, Pasen, maar ook doop-, huwelijks- of uitvaartdiensten zijn dan ook vaak tweetalig van opzet.
De dienst begint elke zondag om 9.45 uur (10.30 uur elke eerste zondag van de maand), 172 boulevard Vincent Auriol te Parijs.

Zondag 16 december - Kerkdienst

Derde zondag Advent (kort)
Kinderkerstfeest

Voorganger ds Ruth van der Waall-Schaeffer

Zondag 23 december

Geen dienst

Dinsdag 25 december - Kerkdienst

Kerstfeest

Voorganger
Ouderling van dienst
2e collecte
Koster
Orgel
nnb.
nnb.
Restos du cœur
Ria en Ko Franse
Hans Lammers

Zondag 30 december - Kerkdienst

Voorganger
Ouderling van dienst
2e collecte
Koster
Orgel
ds Ruth van der Waall-Schaeffer
nnb.
Action contre la faim
Ria en Ko Franse
Hans Lammers