Evenementen

Bij aanvang van het kerkelijk seizoen in september, in Frankrijk “de Rentrée” genoemd, maar ook bij de afsluiting van het seizoen in mei-juni, meestal op Hemelvaartsdag, vindt een ‘buitendag’ plaats. Een buitendag wil zeggen dat we een dag als gemeente met elkaar doorbrengen bij een van de gemeenteleden buiten Parijs. We beginnen met een dienst in de buitenlucht, een heuse hagenpreek. Daarna volgt een gezamenlijke maaltijd, een buffet, dat door alle aanwezigen wordt verzorgd. Tijdens deze evenementen is er ook de gelegenheid om gemeentelijke zaken met elkaar te bespreken, zoals een financieel overzicht, het programma voor het nieuwe seizoen, het beleidsplan of andere actuele zaken.