De ERN is erkend als ANBI

De Eglise Réformée Néerlandaise te Parijs (ERN) is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en is door het Ministerie van Financiën in Nederland erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn uw giften en/of donaties aftrekbaar voor de Inkomsten-en Vennootschapsbelasting overeenkomstig de voorschriften van de Nederlandse belastingdienst.

Let wel, alleen voor bankoverschrijvingen wordt een attestatie afgegeven. Voor meer informatie over het bankrekening van de ERN kunt u contact opnemen met onze penningmeester: giften.vvb.ern@gmail.com

Het RSIN/Fiscaal nummer van de ERN is: 826244385

Hieronder treft u conform de ANBI regels een verkorte staat van baten en lasten aan.