Een nieuw logo voor de ERN

Een nieuw jaar… een nieuw logo voor de ERN Parijs.

Sinds november 2021 organiseert de ERN Parijs Mozaïek-avonden, staande voor veelkleurigheid en veelvormigheid. Naast vieringen op zondag is er een moment, een halte, waarbij ruimte gecreëerd wordt voor ontmoeting, reflectie en inspiratie.
Mede hierdoor ontstond de gedachte dat de ERN een nieuw logo zou moeten krijgen. Lees meer Een nieuw logo voor de ERN

Eindelijk volwassen


Ruth van der Waall-Schaeffer

Wanneer ben je eindelijk volwassen? Wat moet je daarvoor doen, of misschien juist wel laten? En hoe kunnen we verworven wijsheid klank geven? Alhoewel in de ondertitel staat ‘de wijsheid van de tweede levenshelft’ denk ik dat het ook interessant is voor degenen die (nog) in de eerste levenshelft zijn. Want zou hier niet gelden: ‘jong geleerd, oud gedaan?’
Frits de Lange kan hier misschien zijn licht over laten schijnen. Hij heeft zich in dit thema verdiept en er een lezenswaardig boek over geschreven. Op 28 november mochten wij hem verwelkomen en heeft hij na het morgengebed een (muzikale) lezing houden. Zie hier de opname.

Uitgeverij Ten Have Baarn 2021, 224 blz.
Koop op Amazon of op Bol

Online kerkdiensten

Tijdens de periode van het Covid virus werden de kerkdiensten van de ERN online uitgezonden.

We blijven echter Zoom en YouTube gebruiken voor degenen die niet naar het kerkgebouw kunnen of wensen te komen. Op de web site, onder Kerkdiensten, kunt u zien wanneer deze uitgezonden worden.

Zoom is ideaal om de dienst op afstand direct bij te wonen en geeft de mogelijkheid om na te praten in de “virtuele koffiezaal”. De link naar de Zoom diensten en virtuele koffiezaal is https://ernparis.fr/zoom (Meeting ID 845 8352 0743 code 75013).

De gemakkelijkste weg naar de kerk is om het YouTube kanaal te openen via https://ernparis.fr/youtube. De verbinding start bij aanvang van de dienst om 9u45. Let wel, wanneer wij aansluiten bij een andere gemeente wordt ons YouTube kanaal niet gebruikt. Kijk dan onder Kerkdiensten voor de opname.

De Zoom diensten blijven drie weken op het YouTube kanaal van de ERN en op de web site staan, onder Kerkdiensten (zie bovenaan de pagina het menu Kerkdiensten).

Uitzicht – Veerkracht zoeken in onzekere tijden

Verheugend nieuws!

Op 9 december 2020 is het boekje ‘Uitzicht’ verschenen! Deze uitgave bevat een 51-tal bemoedigingen van Ruth van der Waall-Schaeffer, predikante verbonden aan de Église Réformée Néerlandaise (ERN) te Parijs. Deze korte meditaties van 1-3 minuten heeft zij tijdens de Covid19-lockdown via WhatsApp, Facebook en e-mail de wereld ingezonden. Nog steeds gaat zij hier overigens mee door.

Eind 2020 stopt de Stichting Parijs Plus in Nederland na 23 jaar geweldige fondswerving voor de ERN. Zij heeft als laatste promotieactie voor de totstandkoming van dit boekje gezorgd. De ERN is het bestuur hiervoor zeer erkentelijk!

Prof. Frits de Lange, oud-ERN-predikant heeft op de achterkant een aanbeveling geschreven. Lees meer Uitzicht – Veerkracht zoeken in onzekere tijden

De ERN is erkend als ANBI

De Eglise Réformée Néerlandaise te Parijs (ERN) is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en is door het Ministerie van Financiën in Nederland erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn uw giften en/of donaties aftrekbaar voor de Inkomsten-en Vennootschapsbelasting overeenkomstig de voorschriften van de Nederlandse belastingdienst.

Let wel, alleen voor bankoverschrijvingen wordt een attestatie afgegeven. Voor meer informatie over het bankrekening van de ERN kunt u contact opnemen met onze penningmeester: giften.vvb.ern@gmail.com

Het RSIN/Fiscaal nummer van de ERN is: 826244385

Hieronder treft u conform de ANBI regels een verkorte staat van baten en lasten aan.

Tot nader orde nog geen kerkdiensten in het kerkgebouw

Sinds 23 mei zijn erediensten met inachtneming van een sanitaire protocol weer toegestaan in Frankrijk.

De kerkenraad heeft in juli een sanitair protocol opgesteld voor de terugkeer naar het kerkgebouw met richtlijnen vanuit de Protestantse Kerk Nederland en de Église Protestante Unie de France. Deze zijn weer gebaseerd op die van de overheid.

Maar op dit moment heeft Parijs code “rouge” (meer dan 50 besmette mensen op 100.000 inwoners) gekregen.

Daarbij komt ook nog dat de ingeroosterde gastpredikanten na een verblijf in Parijs en omgeving (dat door Nederland momenteel als “oranje” gebied beschouwd wordt) bij terugkeer in Nederland 10 dagen in thuisquarantaine zouden moeten blijven.

Op basis van deze elementen, alsmede de blijvende goede belangstelling voor onze diensten via Zoom en YouTube vanuit Frankrijk en Nederland, heeft de kerkenraad besloten om voorlopig de online diensten te handhaven.

Voor velen is dit een teleurstelling. Tegelijkertijd is het wijs om ons gezonde verstand te gebruiken. Door voorlopig door te gaan via Zoom en YouTube hebben we allemaal de mogelijkheid de kerkdiensten te volgen. Nu opengaan betekent dat sommige betrokken/trouwe kijkers en luisteraars, die het risico niet willen nemen om naar de kerk te gaan, worden uitgesloten.

We hopen u via Zoom te blijven ontmoeten en wensen u in ieder geval een gezonde en fijne Rentrée toe.