Een nieuw logo voor de ERN

Een nieuw jaar… een nieuw logo voor de ERN Parijs.

Sinds november 2021 organiseert de ERN Parijs Mozaïek-avonden, staande voor veelkleurigheid en veelvormigheid. Naast vieringen op zondag is er een moment, een halte, waarbij ruimte gecreëerd wordt voor ontmoeting, reflectie en inspiratie.
Mede hierdoor ontstond de gedachte dat de ERN een nieuw logo zou moeten krijgen.De kerkenraad heeft vervolgens contact opgenomen met Inge van den Burg. Inge woont in Nederland waar zij zich bezighoudt met interieurdesign en conceptontwikkeling.

Inge kwam met diverse voorstellen en uiteindelijk is er gekozen voor dit logo.

Zondag 8 januari is tijdens het gemeenteberaad het nieuwe logo getoond aan de gemeente. De reacties waren enthousiast.

Ik laat hieronder graag Inge zelf aan het woord om over haar ontwerp te vertellen:

‘In gesprek met Ruth, de verhalen van mijn vader (organist in de kerk van de ERN) en mijn eigen ervaring met de gemeente zat ik vol inspiratie voor het ontwerpen van een nieuw logo. Wat ik centraal wilde stellen is verbinding. Natuurlijk de verbinding met het geloof, maar ook de verbinding die als gemeente wordt gevonden. De ERN is meer dan ‘een kerk’. Naast de diensten zijn er andere activiteiten die mensen samenbrengen en verbinden. Nederlanders die, om welke reden dan ook, zich bevinden in Frankrijk en hier nieuwe kennissen en vriendschappen kunnen aangaan. Dat is een extra kracht van de gemeente! Esthetisch gezien zijn de figuren zo geplaatst dat deze in contact staan met elkaar en daardoor centraal een kruis vormen. De figuren zijn opgebouwd uit losse ‘steentjes’. Elk onderdeel heeft, net als ieder persoon, zijn eigen verhaal en boodschap, maar samen vormen zij één geheel. Deze losse onderdelen met vrolijke kleuren vormen samen de gemeente.’

We zijn blij met het nieuwe speelse, kleurrijke logo waarin beweging zit. Dat hoort ook bij kerk-zijn.
Dank aan Inge!
U zult voortaan het logo op brieven tegenkomen, op de liturgie, de web site en op social media.