Financiële bijdrage

Financiële bijdrage (bij voorkeur per bankoverschrijving)
Uw financiële steun in de vorm van een jaarlijkse Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB), 1e collecte of gift hebben wij hard nodig en drukt uit dat u om onze kerk geeft.
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij onze penningmeester Mevrouw Z.M. Lammers giften.vvb.ern@gmail.com

Bankoverschrijving

Franse bankrekening: IBAN: FR76 1751 5000 9208 5013 4594 035 – BIC: CEPAFRPP751
Nederlandse bankrekening: IBAN NL18 INGB 0000 0520 76 – BIC: INGBNL2AXXX

Graag uw naam en type bijdrage vermelden in de omschrijving.

Cheque

Tnv “Association Cultuelle de l’Eglise Réformée Néerlandaise à Paris »
Te versturen aan Mevrouw Z.M. Lammers, 12 rue de Chantereine, 95450 Avernes

Belastingaftrek van 66%  in Frankrijk

Voor een VVB, gift en bijdrage aan de 1e collecte voor de kerk per cheque of bankoverschrijving mag de ACERN een jaarlijks “reçu fiscal” afgeven. Dit is niet toegestaan voor de diaconie (2e collecte).
Wilt u toch van deze regeling gebruik voor een Frans diaconaal doel dan kunt u het beste het bedrag rechtstreeks aan het betreffende doel overmaken.
Meer info via deze link.

Belastingaftrek in Nederland

De ERN is door het Ministerie van Financiën in Nederland erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Op grond van deze status zijn uw giften en/of donaties per bankoverschrijving aftrekbaar voor de Inkomsten-en Vennootschapsbelasting overeenkomstig de voorschriften van de Nederlandse belastingdienst”.

Ons RSIN/Fiscaal is: 826244385

Meer info via deze link.

Alle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage!