Diaconie

De Nederlandse Protestantse gemeente te Parijs (ERN) ondersteunt in 2024 de volgende diaconale doelen :

Mother’s mercy children’s centre

Ons diaconale jaardoel 2024 is the “Mother’s Mercy school” in Tanzania.

In een voorstad van Arusha, Tengeru, is Mother´s mercy gevestigd. In deze omgeving wonen veel kinderen uit eenouder gezinnen, arme gezinnen en vaak spelen er tal van sociaal-emotionele problemen. Voor hen is het vaak niet mogelijk om normaal onderwijs te volgen, er is geen geld voor of de omgeving krijgt het eenvoudigweg niet voor elkaar.

Mr. Seth is daar in 2017 in een woonkamer begonnen met lesgeven aan een klein groepje van deze kinderen opdat zij een kans krijgen op een betere toekomst. Inmiddels is er een school met drie vaste docenten en komen er dagelijks zo’n 80 kinderen in de leeftijd van twee tot zes jaar. Het doel is om deze kinderen zo de mogelijkheid te geven om alsnog naar een reguliere basisschool en zelfs middelbare school te laten gaan.
Ook helpen er vrijwilligers met het leren van het alfabet, hygiëneregels, zingen, schrijven en spelenderwijs leren.

Er is geld nodig om reparaties aan het school gebouw te kunnen bekostigen maar ook om lesmateriaal aan te schaffen. Tevens kunnen we besluiten om één of meerdere kinderen te sponsoren en al hun kosten voor een jaar op ons te nemen.
https://www.facebook.com/mothersmercycc

Les restos du cœur

Dit wel bekende doel kan ook dit jaar weer op onze steun rekenen. Voor meer informatie: www.restosducoeur.org

ANEAS

ANEAS (Association néerlandaise d’entr’aide sociale) bestaat sinds 1885 en helpt Nederlanders die in Frankrijk in de problemen raken die niet eenvoudig opgelost kunnen worden. Een probleem wordt ingewikkelder als de hulpzoekende geen familie heeft om hem of haar te helpen. Dankzij professionele medewerkers op diverse terreinen kan ANEAS (in)directe ondersteuning bieden.
Voor meer informatie : aneas.fr

CASP

De CASP ofwel  « Centre d’Action Sociale Protestant » is een Franse stichting die zich richt op het vinden van huisvestiging voor daklozen of slecht gehuisveste mensen.
Voor meer informatie : casp.asso.fr