Diaconie

De Nederlandse Protestantse gemeente te Parijs (ERN) ondersteunt in 2023 de volgende diaconale doelen :

Stichting De Vrolijkheid

Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren voor geweld en onderdrukking. Sommigen komen naar Nederland waar ze met of zonder ouders in
asielzoekerscentra wachten op de beslissing of ze mogen blijven. De lange en onzekere asielprocedure en de vele verhuizingen zorgen bij hen voor een gevoel van onzekerheid, terwijl zij juist zoveel behoefte hebben aan stabiliteit, veiligheid en continuïteit in hun jonge leven. Stichting De Vrolijkheid, een netwerk van professionele kunstenaars, vrijwilligers, kinderen, jongeren en ouders, organiseert wekelijks het KunstLab met meer dan 100 kunstprojecten bij 30 azc’s. Via dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst geven kinderen en jongeren vorm aan hun eigen verhalen.
vrolijkheid.nl

Les restos du cœur

Dit wel bekende doel kan ook dit jaar weer op onze steun rekenen. Voor meer informatie: www.restosducoeur.org

ANEAS

ANEAS (Association néerlandaise d’entr’aide sociale) bestaat sinds 1885 en helpt Nederlanders die in Frankrijk in de problemen raken die niet eenvoudig opgelost kunnen worden. Een probleem wordt ingewikkelder als de hulpzoekende geen familie heeft om hem of haar te helpen. Dankzij professionele medewerkers op diverse terreinen kan ANEAS (in)directe ondersteuning bieden.
Voor meer informatie : aneas.fr

CASP

De CASP ofwel  « Centre d’Action Sociale Protestant » is een Franse stichting die zich richt op het vinden van huisvestiging voor daklozen of slecht gehuisveste mensen.
Voor meer informatie : casp.asso.fr