Kerkdiensten

De zondagse eredienst vormt de kern van het gemeenteleven. In de meeste diensten gaat de vaste predikant voor. Op de overige zondagen worden Nederlandse gastpredikanten uitgenodigd.
Iedere zondag kunt u een kerkdienst bijwonen in de Nederlandse taal. Voor velen blijkt de moedertaal een belangrijk element om het geloof en de persoonlijke emoties te verwoorden.
Daarnaast zijn de diensten een belangrijke ontmoetingsplaats. Zo is er na de kerkdienst gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken.
De Nederlandse Kerk vormt vaak een verbinding tussen de Nederlandse en de Franse taal en traditie.

Bijzondere diensten zoals Kerst, Pasen, maar ook doop-, huwelijks- of uitvaartdiensten zijn dan ook vaak tweetalig van opzet.


Zondag 15 november - Ds Ruth van der Waall


Zondag 22 november - Ds Frederik van Harten


Zondag 29 november - Kerkdienst (Zoom)

Advent

Voorganger: ds Stijn van der Woude
Ouderling van dienst: Rianne Courtin
Orgel: Johan van den Burg
2e collecte: Secours catholique

Aanvang 9.45 uur
Zoom – 151 026 673 code 75013
YouTube