Kerkdiensten

De zondaagse eredienst vormt de kern van het gemeenteleven. In de meeste diensten gaat de vaste predikant voor. Een aantal keren per jaar worden gastpredikanten uit Nederland uitgenodigd om voor te gaan.
Iedere zondag kunt u een kerkdienst bijwonen in de Nederlandse taal.Voor velen blijkt de moedertaal een belangrijk element om het geloof en de persoonlijke emoties te verwoorden.
Daarnaast zijn de diensten een belangrijke ontmoetingsplaats. Zo is er na de kerkdienst gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken.
De Nederlandse gemeente vormt vaak een liaison tussen de Nederlandse en de Franse taal en traditie. Bijzondere diensten zoals Kerst, Pasen, maar ook doop-, huwelijks- of uitvaartdiensten zijn dan ook vaak tweetalig van opzet.
De dienst begint elke zondag om 9.45 uur (10.30 uur elke eerste zondag van de maand), 172 boulevard Vincent Auriol te Parijs.

Zondag 18 november - Kerkdienst

Kindernevendienst
Aanvang 9.45 uur

Voorganger
Ouderling van dienst
Orgel
Koster
2e collecte
Ds. Aart van Lunteren
Cees van Nes/Leandra Choay
H.Lammers/Ly-Lan Magniaux
Ria en Ko Franse
Restos du Coeur

Zondag 25 november - Kerkdienst

Kindernevendienst
Aanvang 9.45 uur – kort

Voorganger
Ouderling van dienst
Orgel
Koster
2e collecte
Ds. Lydia van Ketel
Froukje Wiersma-Depreux
H.Lammers/Ly-Lan Magniaux
Ria en Ko Franse
Restos du Coeur