Kerkdiensten

De zondaagse eredienst vormt de kern van het gemeenteleven. In de meeste diensten gaat de vaste predikant voor. Een aantal keren per jaar worden gastpredikanten uit Nederland uitgenodigd om voor te gaan.
Iedere zondag kunt u een kerkdienst bijwonen in de Nederlandse taal.Voor velen blijkt de moedertaal een belangrijk element om het geloof en de persoonlijke emoties te verwoorden.
Daarnaast zijn de diensten een belangrijke ontmoetingsplaats. Zo is er na de kerkdienst gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken.
De Nederlandse gemeente vormt vaak een liaison tussen de Nederlandse en de Franse taal en traditie. Bijzondere diensten zoals Kerst, Pasen, maar ook doop-, huwelijks- of uitvaartdiensten zijn dan ook vaak tweetalig van opzet.
De dienst begint elke zondag om 9.45 uur (10.30 uur elke eerste zondag van de maand), 172 boulevard Vincent Auriol te Parijs.

Zondag 20 januari - Kerkdienst

2e na Epifanie

Bevestiging nieuwe ouderlingen
Kindernevendienst

Voorganger
Ouderling van dienst
2e collecte
Koster
Kindenevendienst
Orgel
ds Ruth van der Waall-Schaeffer
Cees van Nes
nnb.
Ria en Ko Franse
Tessagonde Zigterman
Johan ven den Burg

Zondag 27 januari - Kerkdienst

3e na Epifanie

Korte dienst

Voorganger
Ouderling van dienst
2e collecte
Koster
Orgel
ds Ruth van der Waall-Schaeffer
nnb.
nnb.
Ria en Ko Franse
Hans Lammers