Kerkdiensten

De zondagse eredienst vormt de kern van het gemeenteleven. In de meeste diensten gaat de vaste predikant voor. Op de overige zondagen worden Nederlandse gastpredikanten uitgenodigd.
Iedere zondag kunt u een kerkdienst bijwonen in de Nederlandse taal. Voor velen blijkt de moedertaal een belangrijk element om het geloof en de persoonlijke emoties te verwoorden.
Daarnaast zijn de diensten een belangrijke ontmoetingsplaats. Zo is er na de kerkdienst gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken.
De Nederlandse Kerk vormt vaak een verbinding tussen de Nederlandse en de Franse taal en traditie.

Bijzondere diensten zoals Kerst, Pasen, maar ook doop-, huwelijks- of uitvaartdiensten zijn dan ook vaak tweetalig van opzet.

De dienst begint elke zondag om 9.45 uur, 172 boulevard Vincent Auriol te Parijs.


Zondag 8 december - Kerkdienst (kort)

Voorganger: ds Ruth van der Waall-Schaeffer
Ouderling van dienst: Dianne Valenciennes
Orgel: Johan van den Burg
Koster: Ria en Ko Franse
2e collecte: Fondation Abbé Pierre

Aanvang 9.45 uur
172 boulevard Vincent Auriol
75013 Paris
Metro Place d’Italie


Zondag 15 december - Kerkdienst

Kinderkerst
Aanvang 10.30 uur

Voorganger: ds Ruth van der Waall-Schaeffer
Ouderling van dienst: Rianne Courtin
Orgel: Hans Lammers
Kosters: Ouders
2e collecte: Kerk in actie (Indiase kinderen)

Aanvang 10.30 uur
172 boulevard Vincent Auriol
75013 Paris
Metro Place d’Italie


Zondag 22 december - Geen dienst


Woensdag 25 december - Kerkdienst

Voorganger: ds Casper van Dorp
Ouderling van dienst: Cees van Nes
Orgel: Hans Lammers
Kosters: Ria en Ko Franse
2e collecte: Kerk in actie

Aanvang 9.45 uur
172 boulevard Vincent Auriol
75013 Paris
Metro Place d’Italie


Zondag 29 december - Kerkdienst

Avondmaal

Voorganger: ds Ruth van der Waall-Schaeffer
Ouderling van dienst: Froukje (namens de kerkenraad)
Orgel: Johan van den Burg
Kosters: Ria en Ko Franse
2e collecte: Action contre la faim

Aanvang 9.45 uur
172 boulevard Vincent Auriol
75013 Paris
Metro Place d’Italie


Zondag 5 januari - Kerkdienst

Avondmaal

Voorganger: ds Ruth van der Waall-Schaeffer
Ouderling van dienst: Rianne Courtin
Orgel: Hans Lammers
Kosters: Ria en Ko Franse
2e collecte: Food for life in Ghana

Aanvang 9.45 uur
172 boulevard Vincent Auriol
75013 Paris
Metro Place d’Italie