Kerkdiensten

De zondagse eredienst vormt de kern van het gemeenteleven. In de meeste diensten gaat de vaste predikant voor. Een aantal keren per jaar worden Nederlandse gastpredikanten uitgenodigd.
Iedere zondag kunt u een kerkdienst bijwonen in de Nederlandse taal. Voor velen blijkt de moedertaal een belangrijk element om het geloof en de persoonlijke emoties te verwoorden.
Daarnaast zijn de diensten een belangrijke ontmoetingsplaats. Zo is er na de kerkdienst gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken.
De Nederlandse Kerk vormt vaak een verbinding tussen de Nederlandse en de Franse taal en traditie. Bijzondere diensten zoals Kerst, Pasen, maar ook doop-, huwelijks- of uitvaartdiensten zijn dan ook vaak tweetalig van opzet.
De dienst begint elke zondag om 9.45 uur, 172 boulevard Vincent Auriol te Parijs.

Zondag 21 juli - Kerkdienst


Voorganger: ds Ruth van der Waall-Schaeffer
Ouderling van dienst: Froukje (namens de kerkeraad)
Koster:Ria en Ko Franse
Orgel: Johan van den Burg
2e collecte: Fondation Abbé Pierre

Aanvang 9.45 uur
172 boulevard Vincent Auriol
75013 Paris

Metro Place d’Italie

Zondag 28 juli - Kerkdienst


Voorganger: ds Erick Versloot
Ouderling van dienst: Rianne Courtin
Koster: Ria en Ko Franse
Orgel: Hans Lammers
2e collecte: Liliane Fonds

Aanvang 9.45 uur
172 boulevard Vincent Auriol
75013 Paris
Metro Place d’Italie

Zondag 4 augustus - Kerkdienst


Voorganger: ds Wies Houweling
Ouderling van dienst: Cees van Nes
Koster: Ria en Ko Franse
Orgel: Hans Lammers
2e collecte: Kerk in actie

Aanvang 9.45 uur
172 boulevard Vincent Auriol
75013 Paris
Metro Place d’Italie

Zondag 11 augustus - Kerkdienst


Voorganger: Frederik van Harten
Ouderling van dienst: Frits Verhoog (namens de kerkeraad)
Koster: Ria en Ko Franse
Orgel: Hans Lammers
2ecollecte: Action contre la faim

Aanvang 9.45 uur
172 boulevard Vincent Auriol
75013 Paris
Metro Place d’Italie