Kerkdiensten

De zondagse eredienst vormt de kern van het gemeenteleven. In de meeste diensten gaat de vaste predikant voor. Op de overige zondagen worden Nederlandse gastpredikanten uitgenodigd.
Iedere zondag kunt u een kerkdienst bijwonen in de Nederlandse taal. Voor velen blijkt de moedertaal een belangrijk element om het geloof en de persoonlijke emoties te verwoorden.
Daarnaast zijn de diensten een belangrijke ontmoetingsplaats. Zo is er na de kerkdienst gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken.
De Nederlandse Kerk vormt vaak een verbinding tussen de Nederlandse en de Franse taal en traditie.

Bijzondere diensten zoals Kerst, Pasen, maar ook doop-, huwelijks- of uitvaartdiensten zijn dan ook vaak tweetalig van opzet.


Zondag 21 februari - Ds Ruth van der Waall-Schaeffer


Zondag 28 februari - Ds Pieter Lootsma


Zondag 7 maart - Kerkdienst (Zoom)

Voorganger: ds Ruth van der Waall-Schaeffer
Ouderling van dienst: nnb
Orgel: Johan van den Burg
2e collecte: nnb

Aanvang 9.45 uur
Zoom
YouTube


Zondag 7 maart - Ds Ruth van der Waall