Kerkdiensten

De zondagse eredienst vormt de kern van het gemeenteleven. In de meeste diensten gaat de vaste predikant voor. Op de overige zondagen worden Nederlandse gastpredikanten uitgenodigd.
Iedere zondag kunt u een kerkdienst bijwonen in de Nederlandse taal. Voor velen blijkt de moedertaal een belangrijk element om het geloof en de persoonlijke emoties te verwoorden.
Daarnaast zijn de diensten een belangrijke ontmoetingsplaats. Zo is er na de kerkdienst gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken.
De Nederlandse Kerk vormt vaak een verbinding tussen de Nederlandse en de Franse taal en traditie.

Bijzondere diensten zoals Kerst, Pasen, maar ook doop-, huwelijks- of uitvaartdiensten zijn dan ook vaak tweetalig van opzet.

De dienst begint elke zondag om 9.45 uur, 172 boulevard Vincent Auriol te Parijs.


Zondag 19 januari - Kerkdienst

Voorganger: Marijke Kwant 
Ouderling van dienst: Rianne Courtin
Orgel: Johan van den Burg
Kosters: Ria en Ko Franse
2e collecte: ANEAS

Aanvang 9.45 uur
172 boulevard Vincent Auriol
75013 Paris
Metro Place d’Italie


Zondag 26 januari - Kerkdienst (kort)

Voorganger: ds Ruth van der Waall-Schaeffer
Ouderling van dienst: Cees van Nes
Orgel: Hans Lammers
Kosters: Ria en Ko Franse
2e collecte: Les Restos du cœur

Aanvang 9.45 uur
172 boulevard Vincent Auriol
75013 Paris
Metro Place d’Italie