Kerkdiensten

De zondagse eredienst vormt de kern van het gemeenteleven. In de meeste diensten gaat de vaste predikant voor. Op de overige zondagen worden Nederlandse gastpredikanten uitgenodigd.
Iedere zondag kunt u een kerkdienst bijwonen in de Nederlandse taal. Voor velen blijkt de moedertaal een belangrijk element om het geloof en de persoonlijke emoties te verwoorden.
Daarnaast zijn de diensten een belangrijke ontmoetingsplaats. Zo is er na de kerkdienst gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken.
De Nederlandse Kerk vormt vaak een verbinding tussen de Nederlandse en de Franse taal en traditie.

Bijzondere diensten zoals Kerst, Pasen, maar ook doop-, huwelijks- of uitvaartdiensten zijn dan ook vaak tweetalig van opzet.

Zondag 10 december - Geen dienst

Deze zondag is er geen dienst in onze kerk.
U kunt een online-kerkdienst in Nederland volgen via

kerkdienstgemist.nl

Voor de volgende diensten, zie ons kerkdiensten rooster.


Zondag 17 december - Kerkdienst (Kerk+YouTube)

Voorganger: ds. Ruth van der Waall
Ouderling van dienst: Dianne Valenciennes
Organist: Johan van den Burg
Collecte: Stichting De Vrolijkheid

Dienst in de kerk en via YouTube
Aanvang 9:45


Zondag 24 december - Geen dienst

Deze zondag, dag voor Kerst, is er geen dienst in onze kerk, op Kerst echter wel.
U kunt een online-kerkdienst in Nederland volgen via

kerkdienstgemist.nl

Voor de volgende diensten, zie ons kerkdiensten rooster.


Maandag 25 december - Kerkdienst (Kerk+YouTube)

Kerstmis

Voorganger: ds. Ruth van der Waall
Ouderling van dienst: Dianne Valenciennes
Organist: Johan van den Burg
Collecte: Stichting De Vrolijkheid

Dienst in de kerk en via YouTube
Aanvang 9:45


Zondag 31 december - Geen dienst

Op de eerste en tweede zondag van de maand worden er diensten in de kerk gevierd. Informatie over uitzonderingen (o.a. feestdagen) worden hier gepubliceerd.
Op de andere zondagen zou u een online-kerkdienst in Nederland kunnen volgen via

kerkdienstgemist.nl