Kerkdiensten

De zondagse eredienst vormt de kern van het gemeenteleven. In de meeste diensten gaat de vaste predikant voor. Op de overige zondagen worden Nederlandse gastpredikanten uitgenodigd.
Iedere zondag kunt u een kerkdienst bijwonen in de Nederlandse taal. Voor velen blijkt de moedertaal een belangrijk element om het geloof en de persoonlijke emoties te verwoorden.
Daarnaast zijn de diensten een belangrijke ontmoetingsplaats. Zo is er na de kerkdienst gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken.
De Nederlandse Kerk vormt vaak een verbinding tussen de Nederlandse en de Franse taal en traditie.

Bijzondere diensten zoals Kerst, Pasen, maar ook doop-, huwelijks- of uitvaartdiensten zijn dan ook vaak tweetalig van opzet.

De dienst begint elke zondag om 9.45 uur, 172 boulevard Vincent Auriol te Parijs.


Zondag 23 februari - Kerkdienst (kort)

Voorganger: Ds Wilco van Wakeren
Ouderling van dienst: Rianne Courtin
Orgel: Hans Lammers
Koster: Ria en Ko Franse
2e collecte: CASP

Aanvang 9.45 uur
172 boulevard Vincent Auriol
75013 Paris
Metro Place d’Italie