Kerkdiensten

De zondagse eredienst vormt de kern van het gemeenteleven. In de meeste diensten gaat de vaste predikant voor. Op de overige zondagen worden Nederlandse gastpredikanten uitgenodigd.
Iedere zondag kunt u een kerkdienst bijwonen in de Nederlandse taal. Voor velen blijkt de moedertaal een belangrijk element om het geloof en de persoonlijke emoties te verwoorden.
Daarnaast zijn de diensten een belangrijke ontmoetingsplaats. Zo is er na de kerkdienst gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken.
De Nederlandse Kerk vormt vaak een verbinding tussen de Nederlandse en de Franse taal en traditie.

Bijzondere diensten zoals Kerst, Pasen, maar ook doop-, huwelijks- of uitvaartdiensten zijn dan ook vaak tweetalig van opzet.


Zondag 12 juli - Kerkdienst

Voorganger: ds Jan Berkvens
Ouderling van dienst: Cees van Nes
Orgel: Johan van den Burg
2e collecte: Fondation Abbé Pierre

Aanvang 9.45 uur
Zoom – 151 026 673
YouTube


Zondag 19 juli - Kerkdienst

Voorganger: ds Ruth van der Waall-Schaeffer
Ouderling van dienst: Dianne Valenciennes
Orgel: Johan van den Burg
2e collecte: Fondation Abbé Pierre

Aanvang 9.45 uur
Zoom – 151 026 673
YouTube


Zondag 26 juli - Kerkdienst

Voorganger: ds Aafke Zaal
Ouderling van dienst: Rianne Courtin
Orgel: Johan van den Burg
2e collecte: Fondation Abbé Pierre

Aanvang 9.45 uur
Zoom – 151 026 673
YouTube


Zondag 9 augustus - Kerkdienst

Voorganger: Erick Versloot
Ouderling van dienst: Cees van Nes
Orgel: Johan van den Burg
2e collecte: Food4Life

Aanvang 9.45 uur
Zoom – 151 026 673
YouTube