Kerkdiensten

De zondagse eredienst vormt de kern van het gemeenteleven. In de meeste diensten gaat de vaste predikant voor. Op de overige zondagen worden Nederlandse gastpredikanten uitgenodigd.
Iedere zondag kunt u een kerkdienst bijwonen in de Nederlandse taal. Voor velen blijkt de moedertaal een belangrijk element om het geloof en de persoonlijke emoties te verwoorden.
Daarnaast zijn de diensten een belangrijke ontmoetingsplaats. Zo is er na de kerkdienst gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken.
De Nederlandse Kerk vormt vaak een verbinding tussen de Nederlandse en de Franse taal en traditie.

Bijzondere diensten zoals Kerst, Pasen, maar ook doop-, huwelijks- of uitvaartdiensten zijn dan ook vaak tweetalig van opzet.

Zondag 20 november - ds. Ruth van der Waall


De diensten zijn op ons YouTube kanaal terug te vinden.

Zondag 4 december - Kerkdienst (Zoom)

Tweede Advent

Voorganger: ds. Ruth van der Waall-Schaeffer
Ouderling van dienst: Harold Franse
Orgel: Johan van den Burg
Collecte: AMO Educans

Uitsluitend Zoom en YouTube
Aanvang 9:45


Zondag 11 december - Kerkdienst (aanhaken)

Derde Advent

Deze zondag haken wij aan bij een Nederlandse gemeente. Nadere informatie volgt.

Uitsluitend online
Aanvang nnb.