Kerkenraad

De kerkenraad van de ERN bestaat uit ouderlingen en daarnaast de predikant. De samenstelling is als volgt (zie voor contactgegevens de pagina Contact ):

Beheerszaken : Rianne Courtin
De ouderling beheerszaken draagt zorgt voor de niet-financiële bezittingen van de gemeente en alles wat daarmee samenhangt: de verzekeringen, het contact met de verhuurder van het kerkgebouw, de zorg voor de pastorie en andere taken rondom het beheer.

Scribaat
De scriba notuleert de vergaderingen, draagt zorg voor de briefwisselingen, en publiceert artikelen over de Kerkenraad in de Kerkbrief.

Diaconaat
De ouderling diaconaat draagt zorg voor het diaconale aspect van de gemeente: het opstellen van de collecteroosters, het geven van toelichtingen bij de collectes in de Kerkbrief, en de zorg voor diegenen die een beroep op de diaconie doen.

Jeugd- en jongerenwerk
De ouderling jeugd- en jongerenwerk draagt zorg voor het functioneren van de kindernevendienst, de TIK-bijeenkomsten en andere activiteiten voor kinderen of voor hun ouders met het oog op (geloofs)opvoeding.

Communicatie
De ouderling communicatie draagt zorg voor het publiceren van nieuws over de ERN binnen of buiten de gemeente, het onder de aandacht brengen van de activiteiten van de gemeente bij derden en andere taken die behoren tot de communicatie.


Financiën Vereniging ACERN
De financiën van de Association Cultuelle Église Reformée Néerlandaise worden beheerd door het Bestuur volgens de Franse wet van Verenigingen 1901.