Kringen

De kringen zijn naast de wekelijkse kerkdienst een belangrijke ontmoetingsplek. Samen nadenken over geloven en kerk-zijn in deze wereldtijd staat centraal. De meeste kringen draaien al heel wat jaren. De ‘vaste krachten’ zijn natuurlijk van harte welkom, maar ook nieuwe gezichten worden graag begroet. De kringen komen zo’n achtmaal per jaar samen.
Voor alle kringen geldt, de meest recente informatie over de bijeenkomst staat in de agenda vermeld.

Kring Noord

Deze kring komt elke maand bij elkaar op een dinsdag- of woensdagmiddag in Villers-sur-Coudun. De deelnemers zijn woonachtig ten noorden van Parijs. Per bijeenkomst kiezen we een onderwerp, waarover we met elkaar in gesprek gaan.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de predikant.

Kring Parijs

Deze kring komt eenmaal per maand bijeen in Parijs of een van de nabijgelegen banlieus. De samenstelling van de groep is wisselend. In overleg met de kringleden wordt per bijeenkomst een onderwerp gekozen. Dit kan worden voorbereid door een van de deelnemers zelf, of anders door de predikant. Bartjan van Tent is de coördinator van deze kring. Voor meer informatie kunt u contact met hem opnemen via Kringparijs.ern@gmail.com.

 

Kring West

Eenmaal per maand treffen belangstellenden uit de departementen 78, 92 en 95 elkaar bij een van de leden thuis. Ook in deze kring komen verschillende onderwerpen aan de orde.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de predikant.

Literatuurkring

De literatuurkring komt een keer per maand bij elkaar. Het doel van de kring is het lezen en bespreken van Nederlandse literatuur en daar over te praten in het licht van geloof, cultuur en samenleving. Mocht u mee willen doen of meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met de predikant.