Netwerk

Merci Parijs Plus!

Sinds 1997 hebben een groep enthousiaste mensen in Nederland onze kerk gesteund onder de naam “Parijs Plus, vrienden van Parijs”. Gedurende 23 jaar is hun financiële steun een zeer belangrijke bijdrage geweest in ons budget. Aan dit geweldige werk kwam op 31/12/20 een einde. Onze oprechte dank voor de tijd en de energie die de bestuursleden en de promotie-medewerk(st)ers hier al die jaren heeft ingestoken.

De Eglise Réformée Néerlandaise (ERN) heeft inmiddels zelf een ANBI-nummer verkregen, zodat giften voor de voorgang van ons kerkelijk werk vanuit Nederland voor de Nederlandse belasting aftrekbaar blijven.