Netwerk

Parijs Plus : de Nederlandse vrienden van onze kerk

De Stichting Nederlandse vrienden van de kerk van Parijs – “Parijs plus” genaamd – draagt jaarlijks een aanzienlijk bedrag bij aan het budget van onze kerk en is derhalve van groot belang voor ons. Het bestuur van “Parijs Plus”, bestaat uit 4 bestuursleden: Aart van Joolingen, voorzitter, Wout de Korte, penningmeester, Coks Seldenthuis-van Nes, secretaris en Henk Grethe, algemeen bestuurslid.

Destijds is bij de oprichting afgesproken dat de voorzitter en de secretaris uit Nederland komen en op voordracht worden benoemd door de Classis Dordrecht. De vice-voorzitter en de penningmeester daarentegen worden door de kerkenraad en de Église réformée néerlandaise (ERN) benoemd.

Het promotieteam, bestaande uit zes dames en heren, doet in feite het echte werk van de fondswerving in Nederland. De giften zijn afkomstig van particuliere gevers, maar ook van verschillende diaconieën uit Zuid-Holland-Zuid, West-Brabant en Zeeland. Het promotieteam, onder leiding van de voorzitter en de secretaris van “Parijs plus”, vergaderen gemiddeld één keer per maand en, mede dankzij de secretaris, draait het team goed.
Meer informatie is te vinden op : www.parijsplus.nl

 

De Nederlandse Protestantenbond
Met de Parijse afdeling van de Nederlandse Protestantenbond onderhoudt de gemeente een samenwerkingsverband, waaronder alle activiteiten van beide gemeentes vallen. De predikant is voor pastorale zorg beschikbaar voor NPB-leden. Ten minste tweemaal per jaar vindt een gezamenlijke dienst plaats.