Welkom

Welkom op de site van de Nederlandse Protestantse Kerk te Parijs!
De Église Réformée Néerlandaise (ERN) is een oecumenische kerkelijke gemeenschap van en voor Nederlands sprekenden, woonachtig in en rondom Parijs. De gemeente wil een plek van ontmoeting en verbinding zijn waar naar elkaar wordt omgezien. Tevens willen wij als gemeente kleurrijk zijn en in beweging blijven. Deze elementen ziet u terug in ons logo. Op de website vindt u (actuele) informatie over onze gemeente en over de activiteiten die plaatsvinden in en vanuit onze kerk.

Wij nodigen u van harte uit om een kijkje te nemen op onze website en om uw indrukken en suggesties met betrekking tot deze site met ons te delen. Fijn u te ontmoeten tijdens onze wekelijkse kerkdienst of tijdens één van onze andere activiteiten!

Mogen wij God wel in het vage laten?

Regenboog boven de Grande RueIk weet precies welke boeken thuis in het zuiden staan, maar als ik dan na lange tijd weer voor die kasten sta, word ik opnieuw verrast en kijk blij rond alsof ik in een boekwinkel ben. Mijn ogen dwaalden langs de titels om inspiratie op te doen voor het nieuwe jaarthema ‘Wat of wie draagt je? Resonantie en Respons’. Ik pakte het boek dat mijn man Hein Schaeffer samen met mij schreef ‘Geloven in niemandsland, naar een eigen spiritualiteit.’ (1988, uitg. Ten Have), en dat van rabbijn Jonathan Sacks ‘De kracht van ideeën’ (2022 uitg. Kok ).

Een nieuw seizoen van de ERN, een ERN die steeds kleiner wordt en die net als op zoveel plaatsen, meegaat op de stroom van ontkerkelijking. En toch… met alle vezels in mijn lijf blijf ik fiducie hebben in ankerpunten, moderne maar ook oude ankers die menige vloed hebben weerstaan. Bladerend in genoemde boeken bedacht ik me dat vragen over wie of wat je draagt, nooit passé zijn. Ze worden steeds opnieuw gesteld en men blijft zoeken omdat het verlangen naar draagkracht sterk is.

Ik citeer uit ‘Geloven in niemandsland’: Mogen wij God wel in het vage laten? De ernst van de wereldsituatie vraagt er om dat ook door onze generatie gepoogd wordt God te ontdekken als een bron van kracht en hoop. Hoe leren wij ons eigen woord over God spreken? We verkeren in een niemandsland. Dat is geen slecht uitgangspunt, het kan zelfs vruchtbaar zijn….. We kunnen de verantwoordelijkheid voor ons geloof niet uit handen geven. Het gaat om wat opwelt uit onze eigen bron…
We hebben weet van het eindeloze drama van het bestaan: tasten naar licht, huilen, hunkeren, hopen en de vraag naar ‘religie’ (religare=verbinden, relegere=opnieuw lezen) blijft. Is er iets dat ons vasthoudt, draagt, ons leven opneemt in een verband? En dan laat ons niet los het verhaal van mensen die een oproep hebben gehoord en die op weg gegaan zijn ‘zonder te weten waarheen’, maar wel naar een betere wereld. Zoals Sara en Abraham. Het gaat om het moeilijke verstaan en het koersen op de stem zoals Hans Andreus dicht in ‘Gelovig’ :

De verste grenzen en onbegrensd hierin een mens,
dat is mijn basiliek.
Ik snijd de profielen der doden;
ik verstoor het evenwicht en ik herstel het;
ik weet dat degeen die een pijl is van mildheid,
doel treft. In grove trekken
is dit mijn kennis. Ik schuw de secte
en zie de anderen. Uit noodzaak
onderzoek ik het heelal.
Maar moeilijker dan dit te verstaan
is de stem te verstaan die men altijd opnieuw moet kiezen.
En moeilijker dan leven
is niet af te wijken van die stem
en het geduld te leren.

Wij zijn de eersten niet die die stem horen klinken en er steeds opnieuw voor moeten kiezen en het geduld te leren… We zouden leven in een zwijgend universum als niet om ons heen het vermoeden levend wordt gehouden dat er iets tot ons gezegd is en wordt. Ook in het niemandsland komen we kerken tegen, zij het niet meer gelukkig als ‘heer en meester van ons geloof’, maar ze dragen in de grond een boodschap mee die niet mag verstommen Stemmen die ons het één of het ander toeroepen, horen we de hele dag. Maar zeldzaam is de stem die ons zegt dat wij ten diepste worden bemind en door die liefde worden voortgedragen. Het geeft je echter niets in handen waarmee je beveiligd bent tegen de hardheid van het leven. Het lijkt een onmenselijke opgave om je er toch aan toe te vertrouwen, en de menselijke rede te laten zwichten voor de stem van de liefde. Tegelijkertijd is het het meest menselijke wat je steeds weer kunt doen.
Tot zover een citaat uit het boekje van mijn man en mij.

Met God door het leven gaan, is steeds weer die stem proberen op te vangen met de boodschap van bemind worden, te laten dragen, te laten resoneren èn er respons op te geven.

Een nieuw kerkelijk seizoen gaat beginnen. We hebben elkaar nodig. Om te vertellen of en hoe die stem ons draagt. En we kunnen proberen een zintuig te zijn waardoor een ander zich gedragen weet. Dan is ‘religie’ (kerk) niet een begrip waar macht en dogmas aan kleven, maar dat zij te maken heeft met medemenselijkheid en trouw, met het heilige. ‘Geloof is het leven dat geleid wordt in het licht van de liefde’ (Oliver Sacks).

Uitzicht op woensdag 20 september


Ruth van der Waall-Schaeffer

Schoon

Verheugend nieuws!

Op 29 april is ter gelegenheid van het 75 jarig jubileum van de ERN Paris deel 2 verschenen van Uitzicht – Ankerpunten bij de stroom van de tijd.

Veertig ‘uitzichtjes’ geschreven door Ruth van der Waall vanuit Parijs, die levendige boeiende stad vol historische gebouwen en moderne architectuur. En in die stad een kleine kerkelijke gemeenschap met een eigen gezicht: de Église Réformée Néerlandaise (ERN). Een gemeente met een open klimaat, geen dogmatische hokjes, maar waar met elkaar gezocht wordt naar vorm en kleur, waar gevierd en geleerd wordt.

Ze houdt het klein, ds Ruth van der Waall, in de uitzichtjes die ze vanuit haar pastorie in Parijs wekelijks met haar gemeente deelt. Voor haar geen Grote Woorden, geen vaste zekerheden, geen: het zit Zus of Zo.
Het zijn kleine gebeurtenissen: een flard van een gesprek, een wandeling met haar hond, een schilderij, een duik in het zwembad, een jeugdherinnering, een treinreis, een zingende vogel, een poes in het raam, een stil gebaar, het vroege lentelicht – ze zijn zomaar voorbij en vergeten. Maar Ruth houdt zich in, maakt zich ontvankelijk en gaat voor een moment aandachtig in het hier en nu voor anker. Zo “ongeprogrammeerd om zich heen kijkend” ontdekt ze dat “zomaar uit het raam kijken opeens waardevol wordt, omdat je oog getroffen wordt door iets, iets van betekenis.”
De ene keer komt er dan weer een Bijbels verhaal tot leven, een andere keer is het pure poëzie die uit haar pen vloeit. Maar elk uitzichtje biedt steevast een verrassend doorzicht op het gewone leven; dat het anders is, grootser, mysterieuzer, liefdevoller, intenser en mooier dan op het eerste gezicht lijkt. Dat cadeautje weet Ruth van der Waall telkens weer verrassend in woorden te vangen, net als het je dreigt te ontglippen.

Frits de Lange, emeritus hoogleraar ethiek PThU en oud-predikant ERN.

De verkoopprijs is € 10 (excl. eventuele verzendkosten)
De opbrengst is ten behoeve van de voortgang van het kerkelijk werk van de ERN.

Bestellen: Uitgever Stichting Docete, Houten
email : info@docete.nl
tel. +31 30 293 6807
ISBN 9789078477471
of via uw boekhandel
Ook kunt u ‘Uitzicht’ bestellen via Ruth van der Waall

Online kerkdiensten

Tijdens de periode van het Covid virus werden de kerkdiensten van de ERN online uitgezonden.

We blijven echter Zoom en YouTube gebruiken voor degenen die niet naar het kerkgebouw kunnen of wensen te komen. Op de web site, onder Kerkdiensten, kunt u zien wanneer deze uitgezonden worden.

Zoom is ideaal om de dienst op afstand direct bij te wonen en geeft de mogelijkheid om na te praten in de “virtuele koffiezaal”. De link naar de Zoom diensten en virtuele koffiezaal is https://ernparis.fr/zoom (Meeting ID 845 8352 0743 code 75013).

De gemakkelijkste weg naar de kerk is om het YouTube kanaal te openen via https://ernparis.fr/youtube. De verbinding start bij aanvang van de dienst om 9u45. Let wel, wanneer wij aansluiten bij een andere gemeente wordt ons YouTube kanaal niet gebruikt. Kijk dan onder Kerkdiensten voor de opname.

De Zoom diensten blijven drie weken op het YouTube kanaal van de ERN en op de web site staan, onder Kerkdiensten (zie bovenaan de pagina het menu Kerkdiensten).