Kerkdiensten

De zondagse eredienst vormt de kern van het gemeenteleven. In de meeste diensten gaat de vaste predikant voor. Op de overige zondagen worden Nederlandse gastpredikanten uitgenodigd.
Iedere zondag kunt u een kerkdienst bijwonen in de Nederlandse taal. Voor velen blijkt de moedertaal een belangrijk element om het geloof en de persoonlijke emoties te verwoorden.
Daarnaast zijn de diensten een belangrijke ontmoetingsplaats. Zo is er na de kerkdienst gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken.
De Nederlandse Kerk vormt vaak een verbinding tussen de Nederlandse en de Franse taal en traditie.

Bijzondere diensten zoals Kerst, Pasen, maar ook doop-, huwelijks- of uitvaartdiensten zijn dan ook vaak tweetalig van opzet.

Zondag 26 mei - Geen dienst

Deze zondag is er geen dienst in onze kerk.
U kunt een online-kerkdienst in Nederland volgen via

kerkdienstgemist.nl

Voor de volgende diensten, zie ons kerkdiensten rooster.


Zondag 2 juni - Kerkdienst (Kerk+YouTube)

Voorganger: ds. Ruth van der Waall
Ouderling van dienst: Rianne Courtin
Organist: Hans Lammers
Collecte: CASP

Dienst in de kerk en via YouTube
Aanvang 9:45


Zondag 9 juni - Kerkdienst (Kerk+YouTube)

Voorganger: ds. Ruth van der Waall
Ouderling van dienst: Dianne Valenciennes
Organist: Hans Lammers
Collecte: CASP

Dienst in de kerk en via YouTube
Aanvang 9:45